farárka


Anna Velebírová 

Rola: Farárka
 
Sestra farárka je skvelou manželkou nášho brata seniora.
 

31.12.2019 - Anna Velebírová - Silvester

Od: Anna Velebírová

Odkaz v Biblii: Matúš 7:13-23

Dĺžka: 24 minút 15 sekúnd

Link na stiahnutie: Silvester (kliknite pravým a vyberte možnosť uložiť ako...)

08.05.2016 - Anna Velebírová - Nedeľa po vstúpení, Deň matiek

Od: Anna Velebírová

Odkaz v Biblii: Evanjelium podľa Matúša 19.13

Dĺžka: 43 minút

Link na stiahnutie: 22 Nedeľa po Vstúpení, deň matiek (kliknite pravým a vyberte možnosť uložiť ako...)

20.03.2016 - Anna Velebírová - Kvetná nedeľa

Od: Anna Velebírová

Séria: Veľká Noc

Odkaz v Biblii: Evanjelium podľa Jána 12.12-19

Dĺžka: 1 hodina 5 minút 57 sekúnd

Link na stiahnutie: 14 Kvetná nedeľa Pašie (kliknite pravým a vyberte možnosť uložiť ako...)

06.03.2016 - Anna Velebírová - 4.Pôstna (Áronovské požehnanie)

Od: Anna Velebírová

Séria: Cyklus kázní k programu služieb Božích

Odkaz v Biblii: Evanjelium podľa Jána 6.47-57

Dĺžka: 52 minút 7 sekúnd

Link na stiahnutie: 4.Pôstna (Áronovské požehnanie) (kliknite pravým a vyberte možnosť uložiť ako...)

28.02.2016 - Anna Velebírová - 3.pôstna (Modlitba, Požehnanie)

Od: Anna Velebírová

Séria: Cyklus kázní k programu služieb Božích

Odkaz v Biblii: Evanjelium podľa Jana 12.35-43

Dĺžka: 58 minút 2 sekúndy

Link na stiahnutie: 3.pôstna (Modlitba, Požehnanie) (kliknite pravým a vyberte možnosť uložiť ako...)

24.01.2016 - Anna Velebírová - Deviatnik (Gradual)

Od: Anna Velebírová

Séria: Cyklus kázní k programu služieb Božích

Odkaz v Biblii: Filipským 1,27-30; 2,1-4

Dĺžka: 58 minút 56 sekúnd

Link na stiahnutie: Deviatnik (Gradual) (kliknite pravým a vyberte možnosť uložiť ako...)

17.01.2016 - Anna Velebírová - Druhá po zjavení (Epištola)

Od: Anna Velebírová

Séria: Cyklus kázní k programu služieb Božích

Odkaz v Biblii: Evanjelium Lukáš 4.14-21

Dĺžka: 1 hodina 6 minút 51 sekúnd

Link na stiahnutie: Druhá po zjavení (Epištola) (kliknite pravým a vyberte možnosť uložiť ako...)

UA-35666931-1