24.01.2016 - Anna Velebírová - Deviatnik (Gradual)

Od: Anna Velebírová

Séria: Cyklus kázní k programu služieb Božích

Odkaz v Biblii: Filipským 1,27-30; 2,1-4

Dĺžka: 58 minút 56 sekúnd

Link na stiahnutie: Deviatnik (Gradual) (kliknite pravým a vyberte možnosť uložiť ako...)

UA-35666931-1