13.01.2020 - Anna Velebírová - Prvá po Zjavení

Od: Anna Velebírová

Odkaz v Biblii: Izaiáš 2:1-4

Dĺžka: 22 minút

Link na stiahnutie: Prvá po Zjavení (kliknite pravým a vyberte možnosť uložiť ako...)

UA-35666931-1