20.10.2019 - Anna Velebírová - Osemnásta po Trojici

Od: Anna Velebírová

Odkaz v Biblii: Marek 12:28-34

Dĺžka: 20 minút 30 sekúnd

Link na stiahnutie: Osemnásta po Trojici (kliknite pravým a vyberte možnosť uložiť ako...)

UA-35666931-1