06.03.2016 - Anna Velebírová - 4.Pôstna (Áronovské požehnanie)

Od: Anna Velebírová

Séria: Cyklus kázní k programu služieb Božích

Odkaz v Biblii: Evanjelium podľa Jána 6.47-57

Dĺžka: 52 minút 7 sekúnd

Link na stiahnutie: 4.Pôstna (Áronovské požehnanie) (kliknite pravým a vyberte možnosť uložiť ako...)

UA-35666931-1