2. pôstna nedeľa, 17. 3. 2019

14:00  Seniorklub SIMEON v Auditóriu  s predstavením židovskej veľkonočnej večere

17:00  večerné služby Božie: Bardejov

18:30  večerné služby Božie: Vinbarg

Pôstne stredtýždňové služby Božie

Utorok   17:30  Mokroluh         18:30  Rokytov

Streda    17:00  Bardejov – Auditórium

Štvrtok   17:00  Lukavica          18:00  Vyšná Voľa

Utorok   17:00  stretnutie dorastu v Mokroluhu

Streda    18:00  nácvik Speváckeho zboru Z. Zarewutia v Auditóriu

Piatok    15:00  vyučovanie konfirmandov 1. ročníka v Auditóriu

               17:14  stretnutie dorastu v Auditóriu

              18:30  stretnutie rodín v Gründlovskom dome

Sobota   18:00  stretnutie mládeže v Auditóriu

3. pôstna nedeľa, 24. 3. 2019

  8:30  modlitebné stretnutie v Lukavici

  9:00  služby Božie: Bardejov

  9:00  služby Božie s Večerou Pánovou: Mokroluh, Lukavica

10:30  služby Božie s Večerou Pánovou: Rokytov, Vyšná Voľa

17:00  večerné služby Božie: Bardejov

18:30  večerné služby Božie: Vinbarg

Detská besiedka v Bardejove začína v kostole na službách Božích a po 2. piesni sa deti odoberú na vyučovanie do Auditória. Detská besiedka na dcérocirkvách: Lukavica – nedeľa o 9:00, Mokroluh – nedeľa o 9:00, Rokytov – nedeľa o 9:30, Vyšná Voľa – sobota o 14:00.

Krstom svätým sme do cirkvi prijali v nedeľu 10.3.2019 Michala Miku z Bardejova a v sobotu 16.3.2019 Adama Drusku z Bratislavy.

V nádeji vzkriesenia sme sa v pondelok 11.3.2019 v Bardejove rozlúčili so sestrou Katarínou Hrivňákovou, rod. Steskálovou vo veku 79 rokov a vo štvrtok 14.3.2019 s Rudolfom Okolicsánym z Bardejovských kúpeľov vo veku 77 rokov.

Záujem o prislúženie Večere Pánovej v domácnostiach počas pôstu nahláste na farskom úrade v Bardejove.

Aj tohto roku môžete svojimi 2% alebo 3 % podporiť Občianske združenie PRO.FAMILIA – Bardejov, ktoré podporuje letné tábory nášho zboru, prácu detských besiedok, dorastu a mládeže. Tlačivá sú k dispozícii v kostoloch a na stránke www.ecavbardejov.sk.

Zborový konvent stanovil výšku cirkevného príspevku (CP) od roku 2019 na 15 € na člena. V Bardejove môžete uhradiť CP v marci a apríli po službách Božích, na dcérocirkvách podľa pokynov kurátorov. Ponúkame možnosť úhrady CP elektronicky, prevodom na účet. Ak máte záujem o tento spôsob, pošlite správu na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. s vašim menom a adresou. Obratom vám pošleme potrebné údaje na úhradu.

V súvislosti s potrebou dokončenia rekonštrukcie podkrovia Auditória vznikla v cirkevnom zbore iniciatíva zhromaždiť finančné prostriedky na jej realizáciu. Zámerom iniciatívy je nájsť 500 darcov, ktorí by prispeli sumou 100 €. Táto suma by mala stačiť na materiálové náklady opravy podkrovia. Príspevok môžete doniesť na farský úrad, alebo uhradiť cez internetbanking: 

Číslo účtu (POZOR – zmena čísla účtu!):

SK02 0900 0000 0051 5519 8245; Variabilný symbol: 12;  Špecifický symbol: 90903;  Poznámka/doplňujúci údaj: 500po100 priezvisko a meno, adresa. Vopred veľmi pekne ďakujeme.

Predsedníctvo Šarišsko-zemplínskeho seniorátu ECAV na Slovensku zvoláva výročný seniorátny konvent ŠZS na sobotu 30.3.2019, so začiatkom o 9:00 hod. v sále Kultúrneho domu v Giraltovciach.

UA-35666931-1