Oznamy

Nedeľa Deviatnik  5.2.2023

  9:00  služby Božie s matkocirkevným konventom: Bardejov

  9:00  služby Božie s Večerou Pánovou: Mokroluh, Lukavica

10:30  služby Božie s Večerou Pánovou: Rokytov, Vyšná Voľa

17:00  večerné služby Božie s Večerou Pánovou v Bardejove v kostole

Pondelok  

18:00  stretnutie rodín v Auditóriu

18:00  zasadnutie hospodárskeho výboru  

Biblická hodina

Utorok    17:00  Mokroluh        18:00 Rokytov

Streda     17:00  Bardejov – Auditórium

Štvrtok    17:30  Vyšná Voľa        18:30 Lukavica

Streda     

17:00  florbal pre všetky vekové kategórie v telocvični na 1.ZŠ 

18:00  zasadnutie zborového presbyterstva v Bardejove

Štvrtok    

17:30  stretnutie rodín v Auditóriu

Piatok     

15:30  vyučovanie konfirmandov 1. a 2. ročníka v Auditóriu

17:14  stretnutie dorastu v Auditóriu

18:00  stretnutie dorastu v Mokroluhu

Sobota     

16:00 - 17:00  nácvik Detského spevokolu v Auditóriu

18:00  stretnutie mládeže v Auditóriu

Nedeľa po Deviatniku  12.2.2023

  9:00  služby Božie: Bardejov, Mokroluh, Lukavica

10:30  služby Božie: Rokytov, Vyšná Voľa

15:00  stretnutie Senior klubu: Simeon

17:00  večerné služby Božie v Bardejove v kostole

Detská besiedka bude počas služieb Božích v Bardejove v Auditóriu, v Lukavici v salóniku OÚ, v Mokroluhu v zborovej miestnosti, na Vyšnej Voli v zborovej miestnosti, v Rokytove pred službami Božími v kostole.

V nádeji vzkriesenia sme sa v sobotu 4.2.2023 rozlúčili na Nižnej Voli s bratom Milanom Gdovinom z Bardejova vo veku 72 rokov.

Na farskom úrade v Bardejove si môžete kúpiť knihy pre deti, dorast a mládež, romány pre ženy a inú kresťanskú literatúru a obaly na evanjelický spevník.

Tím učiteľov detských besiedok srdečne pozýva deti na Detský karneval do Auditória v sobotu 18.2.2023 od 13:30 hod. do 16:00 hod.

V dňoch 9. - 12.3.2023 sa bude konať Mládežnícky tábor „Nasmeruj“ vo Veľkom Slavkove pri Poprade. Určený je pre mladých od 15 rokov, alebo ukončenia 1. ročníka SŠ. Bližšie informácie u vedúcich tábora Gabriela Nováka a Petra Voľanského, alebo na FB a Instagrame dorastu a mládeže a CZ ECAV Bardejov.

UA-35666931-1