Oznamy

3. nedeľa po Veľkej noci, 21.4.2024

  9:00  služby Božie: Bardejov, Mokroluh

  9:00  služby Božie s úvodom presbyterov a funkcionárov: Lukavica

10:30  služby Božie: Rokytov

10:30  služby Božie s úvodom presbyterov a funkcionárov: Vyšná Voľa

17:30  Večerné služby Božie: Bardejov – kostol

18:30  Večerné služby Božie: Vinbarg – modlitebňa

Pondelok     18:00  Stretnutie rodín v Auditóriu

Utorok         17:00  Stretnutie dorastu v Lukavici

                      19:00  Stretnutie žien v Rokytove

Biblická hodina

Utorok         17:00  Mokroluh        18:00  Rokytov

Štvrtok        17:00  Lukavica         18:00  Vyšná Voľa

Stredtýždňové večerné služby Božie

Streda           17:00  Bardejov – Auditórium

Streda             9:00  Ma-mi klub – stretnutie mamičiek s deťmi v Auditóriu

                       16:45  Stretnutie žien v Lukavici

                       17:00  Florbal pre všetky vekové kategórie v telocvični na 5. ZŠ

                       17:00  Stretnutie dorastu na Vyšnej Voli

                       18:00  Nácvik Speváckeho zboru Z. Zarewutia v Auditóriu  

Štvrtok          18:00  Stretnutie mladých rodín v Auditóriu

Piatok           15:30  Vyučovanie konfirmandov 1. a 2. ročníka

                       17:00  Stretnutie žien na Vyšnej Voli

                       17:14  Stretnutie dorastu Klub 17:14 v Auditóriu

                       18:00  Stretnutie dorastu v Mokroluhu

Sobota          17:30  Nácvik detského spevokolu v Auditóriu

                       18:00  Stretnutie mládeže v Auditóriu

4. nedeľa po Veľkej noci, 28.4.2024

  9:00  služby Božie: Bardejov, Lukavica, Mokroluh

10:30  služby Božie: Rokytov, Vyšná Voľa

17:30  Večerné služby Božie : Bardejov – kostol

18:30  Večerné služby Božie: Vinbarg – modlitebňa

Ofera zo služieb Božích v nedeľu 28.4.2024 je určená na vnútromisijnú prácu v cirkevnom zbore.

Detská besiedka bude počas služieb Božích: v Bardejove v Auditóriu, v Lukavici v salóniku OÚ, v Mokroluhu v zborovej miestnosti, na Vyšnej Voli v zborovej miestnosti, v Rokytove pred službami Božími v kostole. Tešíme sa na stretnutie s deťmi.

Krstom svätým sme do cirkvi prijali v sobotu 13.4.2024 Dávida Vaška zo Šiby a v nedeľu 14.4.2024 Viktóriu Šoltýsovú z Bardejova.

Pán života a smrti povolal z časnosti do večnosti sestru Helenu Martičkovú, rod. Frankovičovú z Bardejova vo veku 69 rokov. Pohrebná rozlúčka bude v pondelok 22.4.2024 o 11.00 hod. na Mestskom cintoríne, pochovaná bude na Evanjelickom cintoríne.

V pondelok 29.4.2024 o 16:30 hod. bude v Auditóriu stretnutie rodičov konfirmandov 2. ročníka.

Cirkevný príspevok pre rok 2024 je v minimálnej výške 30 € na člena. Príspevok môžete uhrádzať po službách Božích vo všetkých kostoloch, cez týždeň na farskom úrade alebo elektronicky. Cirkevný príspevok môžete uhradiť aj vo viacerých platbách. Vopred ďakujeme!

Milí bratia a sestry, milí členovia cirkevného zboru, aj tento rok si Vás dovoľujeme osloviť touto cestou a ponúknuť možnosť darovať 2% alebo 3% z Vašich daní a tak podporiť naše Občianske združenie  PRO  FAMILIA  -  BARDEJOV do 30.4.2024. Ak Vám treba pomôcť s vyplnením tlačiva, prineste na farský úrad Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti od zamestnávateľa do 29. apríla 2024 a my vám pomôžeme s vyplnením a doručíme tlačivá na Daňový úrad za Vás. V mene obdarovaných ďakujeme!

Srdečne Vás pozývame na konferenciu EVS 2024, ktorá sa bude konať 3.–5.5.2024  v Divadle Jonáša Záborského v Prešove. Téma konferencie: Sedemdesiatkrát sedem. Bližšie informácie na www.konferencia.evs.sk.

UA-35666931-1