17. nedeľa po Svätej Trojici, 13. 10. 2019

Poďakovanie za úrody zeme

  9:00  služby Božie: Bardejov, Lukavica, Mokroluh

10:30  služby Božie: Rokytov, Vyšná Voľa

15:00  stretnutie Seniorklubu v Auditóriu s hosťom

17:00  večerné služby Božie: Bardejov – kostol

18:30  večerné služby Božie: modlitebňa na Vinbargu

Utorok     9:30  Ma-mi klub – stretnutie mamičiek v Auditóriu

              17:00  stretnutie dorastu v Mokroluhu

Streda    19:00  stretnutie mládeže „25 PLUS“ v Auditóriu - hosť br. farár Marek Ivan

               18:00  nácvik speváckeho zboru Z. Zarewutia v Auditóriu

Piatok    15:00  vyučovanie konfirmandov 1. ročníka v Auditóriu

              17:14  stretnutie dorastu v Auditóriu

              18:30  stretnutie rodín v Gründlovskom dome

Sobota     8:00   vyučovanie konfirmandov 2. ročníka v Auditóriu

              15:00   seniorátne stretnutie mamičiek v kultúrnom dome vo Sveržove. Téma: Spoveď 

                          nedokonalých rodičov –  manželia Ľuboš a Anna Činčurákovci z Kukovej

              18:00  stretnutie mládeže v Auditóriu

18. nedeľa po Svätej Trojici, 20. 10. 2019

  8:30  služby Božie: Lukavica

  9:00  služby Božie: Bardejov, Mokroluh

10:30  služby Božie: Rokytov

10:30  služby Božie: Vyšná Voľa – pamiatka posvätenia chrámu

17:00  večerné služby Božie: Bardejov – kostol

18:30  večerné služby Božie: modlitebňa na Vinbargu

Detská besiedka v Bardejove začína v kostole na službách Božích a po 2. piesni sa deti odoberú na vyučovanie do Auditória. Detská besiedka na dcérocirkvách: Lukavica – nedeľa o 9:00, Mokroluh – nedeľa o 9:00, Rokytov – nedeľa o 9:30.

V nádeji vzkriesenia sme sa v utorok 8. 10. 2019 rozlúčili so sestrou Annou Fuňákovou, rod. Eštokovou z Bardejova vo veku 90 rokov a v stredu 9. 10. 2019 s bratom Jánom Zuskinom z Bardejova vo veku 89 rokov.

V predajni kresťanskej literatúry v Auditóriu si môžete zakúpiť čítanie na každý deň pre rok 2020 Tesnou bránou.

Predsedníctvo CZ zvoláva v nedeľu 27.10.2019 o 9.00 hod. v Bardejove mimoriadny zborový konvent k voľbe biskupa Východného dištriktu ECAV. Kandidátmi na biskupa sú: Mgr. Dušan Cina, Mgr. Katarína Hudáková, Mgr. Peter Mihoč.

UA-35666931-1