Druhá nedeľa po Zjavení, 14. 1. 2018

17:00  večerné služby Božie: Bardejov

18:30  večerné služby Božie: Vinbarg

V pondelok 15.1.2018 o 16:30 hod. sa bude konať v modlitebni na Vinbargu Vianočná besiedka žiakov náboženstva 7. ZŠ. Srdečne Vás pozývame!

Pondelok 18:00 zasadnutie dcérocirkevného presbyterstva Mokroluh

Utorok    18:00 zasadnutie dcérocirkevného presbyterstva Rokytov

Štvrtok     17:30 zasadnutie matkocirkevného presbyterstva Bardejov

Piatok     17:00 zasadnutie hospodárskeho výboru na fare

Utorok    9:30  Ma-mi klub –Vinbarg

              17:00  stretnutie dorastu v Mokroluhu

Streda   17:45  nácvik Spev. zboru Z. Zarewutia  na Vinbargu

             19:00  stretnutie mládeže „25 plus“

Piatok  14:00  skúšobný test konfirmandov 2.ročníka – Gründl. dom

             15:15  vyučovanie konfirmandov 1. roč. – Gründlovský dom

            17:14  stretnutie dorastu v Gründlovskom dome

            18:00  stretnutie rodinnej skupinky na Vinbargu

Sobota: 18:00  stretnutie mládeže v Gründlovskom dome

Tretia nedeľa po Zjavení, 21. 1. 2018

  8:30  služby Božie a dcérocirkevný konvent Mokroluh

  9:00  služby Božie: Bardejov, Lukavica

10:30  služby Božie: Vyšná Voľa

11:00  služby Božie a dcérocirkevný konvent Rokytov

17:00  večerné služby Božie: Bardejov

18:30  večerné služby Božie: Vinbarg

Detská besiedka bude podľa pokynov vyučujúcich.

9. 2. 2018 so začiatkom o 19:00 sa bude v kultúrnom dome v Lukavici konať prvý Zborový ples Cirkevného zboru Bardejov. Vstupenky v cene 17 € si môžete zakúpiť v úradných hodinách na farskom úrade.

UA-35666931-1