21. nedeľa po Svätej Trojici, 21.10.2018

  9:00  služby Božie: Bardejov, Lukavica, Mokroluh

10:30  služby Božie: Rokytov

10:30  služby Božie: Vyšná Voľa – Pamiatka posvätenia chrámu

17:00  večerné služby Božie: Bardejov

18:30  večerné služby Božie: Vinbarg

Reformačný týždeň  2018

Od 22. do 28. 10. sa bude v našom zbore konať reformačný týždeň.

Stretnutia budú od pondelka do soboty o 18:00 v Auditóriu, v nedeľu v kultúrnom dome v Mokroluhu s nasledovnými témami:

Pondelok:  M. Gdovin (RTVS) – Reformácia vo filme – seminár o stvárnení reformácie vo filmoch

                   s mnohými ukážkami

Utorok:      M. Oráč (ESŠ Prešov) – Bol život v SECAV len púšťou? (1948-1968-1989) – prednáška

                  s diskusiou o živote v cirkvi počas socializmu

Streda:      M. Skoncová – Úplná závislosť na Otcovi (biblická úvaha o najkrajšom vzťahu v dejinách) –

                  stretnutie mládeže „25 plus“  s pozvaním pre všetkých

Štvrtok:     J. Velebír – Po stopách reformácie (slovom a obrazom) –  rozprávanie s fotografiami

                  zo zájazdov do Wittenbergu (predchádzajúcich aj budúcich)

Piatok:      K. Šoltésová (ED Bratislava) – Možnosti a výzvy Zborovej Diakonie – seminár o diakonickej

                  službe v ECAV

Sobota:     Stretnutie mládeže v Auditóriu

Nedeľa:     Seniorátna evanjelizácia ŠZS v kultúrnom dome v Mokroluhu;

                  téma: Zachráň nás, Pane, hynieme! – Z. Kubačková

Utorok     17:00  stretnutie dorastu v Lukavici s Vyšnou Voľou

Piatok      14:00  skúšobný test konfirmandov 2. ročníka v Auditóriu

                15:00  vyučovanie katechumenov v Auditóriu

                17:14  stretnutie dorastu v Auditóriu

                18:00  stretnutie rodinnej skupinky v Gründlovskom dome

Sobota     18:00  stretnutie mládeže v Auditóriu

22. nedeľa po Svätej Trojici, 28.10.2018

  9:00  spoločné služby Božie v Bardejove

15:00  seniorátna evanjelizácia ŠZS v kultúrnom dome v Mokroluhu

17:00  večerné služby Božie: Bardejov – kostol – NEBUDÚ

18:30  večerné služby Božie: modlitebňa na Vinbargu – NEBUDÚ

Krstom svätým sme do cirkvi prijali v nedeľu 14.10. Lea Sabola z Kružlova.

V nádeji vzkriesenia sme sa v stredu 17.10.2018 rozlúčili so sestrou Vierkou Gállovou z Bardejova vo veku 21 rokov.

V predajni kresťanskej literatúry v Auditóriu si môžete zakúpiť stolový kalendár na rok 2019 a čítanie na každý deň pre rok 2019 Tesnou bránou.

Uzávierka milodarov do tlače je v piatok o 14.00 hod.

UA-35666931-1