2. nedeľa po Zjavení, 19. 1. 2020

  8:30  služby Božie a dcérocirkevný konvent Lukavica

  9:00  služby Božie: Bardejov, Mokroluh

10:30  služby Božie: Rokytov

11:00  služby Božie a dcérocirkevný konvent Vyšná Voľa

15:00  stretnutie Seniorklubu Simeon s témou: ... a takí sme boli.

Modlitebný týždeň evanjelickej aliancie (AMOT)

17:00  večerné služby Božie: Bardejov – záverečná téma AMOT

18:30  večerné služby Božie: Vinbarg – záverečná téma AMOT

Pondelok  18:00  Hospodársky výbor v Auditóriu

Biblické hodiny – výklad Augsburského vyznania

Utorok   17:30  Mokroluh     18:30  Rokytov

Streda    17:00  Bardejov - Auditórium

Štvrtok   17:00  Lukavica     18:00  Vyšná Voľa

Utorok     9:30  Ma-mi klub – stretnutie mamičiek v Auditóriu

               17:00  stretnutie dorastu v Mokroluhu

               18:00  zasadnutie matkocirkevného presbyterstva v Auditóriu

Štvrtok  18:00  zasadnutie zborového presbyterstva v Auditóriu   

Piatok    14:00  skúšobný test konfirmandov 2. ročníka v Auditóriu

               15:00  vyučovanie konfirmandov 1. ročníka v Auditóriu

               17:14  stretnutie dorastu v Auditóriu

Sobota   18:00  stretnutie mládeže v Auditóriu

3. nedeľa po Zjavení, 26. 2. 2020

  9:00  služby Božie: Bardejov, Lukavica, Mokroluh

10:30  služby Božie: Rokytov, Vyšná Voľa

17:00  večerné služby Božie: Bardejov

18:30  večerné služby Božie: Vinbarg

Detská besiedka v Bardejove začína v kostole. Po druhej piesni sa deti odoberú na vyučovanie do Auditória. Na Vyšnej Voli v pondelok o 16:00, v Lukavici a v Mokroluhu v nedeľu počas služieb Božích, v Rokytove v nedeľu o 9:30.

V nádeji vzkriesenia sme sa v piatok 17. 1. 2020 v Bardejove rozlúčili so sestrou Gizelou Szilágyiovou vo veku 75 rokov.

Inštalácia Petra Mihoča, biskupa VD ECAV, sa bude konať v ev. kostole v Prešove v nedeľu 2. februára 2020 so začiatkom o 9:30. Vzhľadom na to, že slávnosť bude vysielaná v priamom prenose v RTVS, účastníci slávnosti majú zaujať miesto v kostole v Prešove do 9:00 hod. Záznam zo slávnosti si bude možné pozrieť v archíve RTVS.

UA-35666931-1