1.pôstna nedeľa, 18. 2. 2018

17:00  večerné služby Božie: Bardejov

18:30  večerné služby Božie: Vinbarg

Pôstne stredtýždňové služby Božie

Utorok    17:00   Mokroluh         18:00  Rokytov

Streda     17:45   Bardejov – Vinbarg

Štvrtok    17:00   Vyšná Voľa     18:00  Lukavica

Utorok    9:30  Ma-mi klub –Vinbarg

              17:00  stretnutie dorastu v Lukavici

Streda    18:45 nácvik Speváckeho zboru Z. Zarewutia  na Vinbargu

Piatok    14:00  skúšobný test konfirmandov 2. ročníka – Gründl. dom

               15:15  vyučovanie konfirmandov 1. ročníka – Gründl. dom

               17:14  stretnutie dorastu v Gründlovskom dome

               18:00  stretnutie rodinnej skupinky na Vinbargu

Sobota:   18:00  stretnutie mládeže v Gründlovskom dome

2.pôstna nedeľa, 25. 2. 2018

  9:00  služby Božie s rokovaním výročného zborového konventu v Bardejove

17:00  večerné služby Božie: Bardejov – kostol

18:30  večerné služby Božie: Bardejov – Vinbarg

Predsedníctvo cirkevného zboru Bardejov zvoláva výročný účtovný konvent v nedeľu 25.2.2018 o 9:00 hod. v Evanjelickom kostole v Bardejove.

Detská besiedka v Bardejove počas konventu nebude. Na dcérocirkvách bude podľa pokynov vyučujúcich.

Krstom svätým sme v sobotu 17.2.2018 do cirkvi prijali Alexandra Schönborga.

Aj tohto roku môžete svojimi 2% podporiť Občianske združenie PRO.FAMILIA – Bardejov, ktoré podporuje letné tábory nášho zboru, prácu detských besiedok, dorastu a mládeže. Tlačivá sú v kostoloch a na stránke www.ecavbardejov.sk.

V dňoch 12. – 18. marca 2018 sa náš cirkevný zbor zapojí do medzinárodnej evanjelizácie Pro Christ 2018 z Lipska s hlavnou témou: „Neuveriteľné!“

UA-35666931-1