14. nedeľa po Svätej Trojici, 22. 9. 2019

  9:00  služby Božie: Bardejov, Lukavica, Mokroluh

10:30  služby Božie: Rokytov, Vyšná Voľa

17:00  večerné služby Božie: Bardejov – kostol

18:30  večerné služby Božie: modlitebňa na Vinbargu

Piatok   17:14  stretnutie dorastu v Auditóriu

Sobota   18:00  stretnutie mládeže v Auditóriu

15. nedeľa po Svätej Trojici, 29. 9. 2019

211. výročie posvätenia chrámu Božieho v Bardejove

  9:00  spoločné služby Božie pre celý cirkevný zbor v Bardejove

17:00  večerné služby Božie: Bardejov – kostol

18:30  večerné služby Božie: modlitebňa na Vinbargu

Pondelok 30.9. o 17:00 v čitárni Okresnej knižnice D. Gutgesela v rámci stretnutia Klubu turistov prezentácia o zájazde po stopách reformácie v Nemecku – Ján Velebír.

Detská besiedka v Bardejove začína v kostole na službách Božích a po 2. piesni sa deti odoberú na vyučovanie do Auditória. Na dedinách podľa pokynov vyučujúcich.

V nádeji vzkriesenia sme sa v stredu 18.9.2019 rozlúčili v Lukavici so sestrou Anna Riznerovou, rod. Petričovou vo veku 91 rokov.

O kresťanský sobáš požiadali:

Jozef  Hankovský z Lukavice a Iveta Gajdárová z Bardejova.

Sobáš sa má konať 28. 9. 2019 v ev. kostole v Bardejove o 14.00 hod.

-o-

Lukáš Paranič z Hrabovca a Zuzana Nováková z Rokytova.

Sobáš sa má konať 28. 9. 2019 v ev. kostole v Bardejove o 15.00 hod.

-o-

Michal Šoth z Bardejova a Ľubomíra Šmilňáková, rod. Stupinská, z Bardejova         

Sobáš sa má konať 28. 9. 2019 v ev. kostole v Bardejove o 16.00 hod.

Vedenie zboru srdečne ďakuje Obecnému úradu Lukavica, Vyšná Voľa, Richvald a Sveržov za zapožičanie stanov, Obecnému úradu Lukavica za poskytnutie priestorov na varenia guľášu, Obecnému úradu Mokroluh za zapožičanie varníc na čaj, Obecnému úradu Richvald a Sveržov za zapožičanie lavíc a stolov, Obednému úradu Zlaté za zapožičanie varníc na guľáš, ktoré boli využité pri zborových dňoch. Ďakujeme firme Medar a Feba Projekt za sponzorské dary.

V predajni kresťanskej literatúry v Auditóriu si môžete zakúpiť čítanie na každý deň pre rok 2020 Tesnou bránou.

V sobotu 12.10.2019 o 8.30 hod. pozývame ochotných bratov a sestry na jesenné upratovanie Evanjelického cintorína v Bardejove. Prosíme vás, aby ste si priniesli potrebné náradie. Za vašu ochotu vám vopred ďakujeme.

Grécko-katolícka farnosť Vinbarg bude v 2. polovici septembra 2019 konať zbierku po domácnostiach na dokončenie fary na Vinbargu. Vedenie zboru ju odporúča do vašej štedrej pozornosti.

UA-35666931-1