24. nedeľa po Svätej Trojici, 11.11.2018

17:00  večerné služby Božie: Bardejov – kostol

18:30  večerné služby Božie: modlitebňa na Vinbargu

Biblické hodiny – výklad evanjelia podľa Matúša

Utorok   17:00  Mokroluh         18:00  Rokytov

Streda    17:00  Bardejov – Auditórium

Štvrtok   17:00  Lukavica          18:00  Vyšná Voľa

Utorok   17:00  stretnutie dorastu z Lukavice a V. Vole v Lukavici

Streda    18:00  nácvik Speváckeho zboru Z. Zarewutia v Auditóriu

Piatok    15:00 vyučovanie katechumenov v Auditóriu

              17:14 stretnutie dorastu v Auditóriu

              18:45 stretnutie rodinnej skupinky v Gründlovskom dome

Sobota   18:00  stretnutie mládeže v Auditóriu

25. nedeľa po Svätej Trojici, 18.11.2018

  9:00  služby Božie: Bardejov, Lukavica, Mokroluh

10:30  služby Božie: Rokytov, Vyšná Voľa

17:00  večerné služby Božie: Bardejov – kostol

18:30  večerné služby Božie: modlitebňa na Vinbargu

Detská besiedka bude v Bardejove (malé a veľké deti v Auditóriu) počas služieb Božích, na dcérocirkvách podľa pokynov vyučujúcich.

Krstom svätým sme v sobotu 10.11. do cirkvi prijali Daniela Sabovika z Vyšnej Vole.

V nádeji vzkriesenia sme sa v pondelok 5.11. rozlúčili so sestrou Helenou Pangrácovou, rod. Zuščinovou z Mokroluhu vo veku 75 rokov.

Od pondelka 5.11.2018 sa začalo s pečením vianočných oplátok. Do tejto služby sa môžete prihlásiť u sestry Vierky Pangrácovej (0908 300 287) alebo u Vierky Eštokovej (0904 830 952). Voľné termíny na pečenie oblátok sú v pondelok – sobota 9:00 – 12:00 (podľa dohody nahlásiť najneskôr 3 dni vopred), utorok a štvrtok 13:00-16:00; štvrtok 16:00-18:30; piatok 18:30-21:00. Ostatné termíny sú už obsadené.

V termíne od 22. do 24.11.2018 v čase od 10:00 hod. do 20:00 hod. bude v obchodnom dome Tesco Bardejov prebiehať charitatívna Potravinová zbierka 2018. Vyzbieraný tovar bude distribuované do rodín v cirkevnom zbore. Prosíme ochotných spolupracovníkov, ktorí môžu pomôcť pri preberaní zbierky v obchodnom dome, nech sa prihlásia na farskom úrade alebo po skončení služieb Božích v kostole v Bardejove.

Cirkevný zbor organizuje mládežnícky tábor pre mládežníkov od ukončeného 1.ročníka SŠ v termíne 3. – 6. 1. 2019 vo Veľkom Slavkove. Téma tábora: „Šťavnato“. Prihlášky je potrebné doručiť na farský úrad do 15.12.2018.

V predajni kresťanskej literatúry v Auditóriu si môžete zakúpiť kalendáre (stolové, nástenné) na rok 2019 a čítanie na každý deň pre rok 2019 Tesnou bránou.

UA-35666931-1