Nedeľa po Vstúpení, 13.5.2018

17:00 večerné služby Božie: Bardejov – kostol

18:30 večerné služby Božie: Bardejov – Vinbarg

Biblické hodiny – výklad evanjelia podľa Matúša

Utorok   17:00  Mokroluh         18:00  Rokytov

Streda    17:00  Bardejov – Auditórium

Štvrtok   17:00  Vyšná Voľa     18:00  Lukavica

Utorok     9:30  Ma-mi klub

              17:00  stretnutie dorastu v Mokroluhu

Streda    18:00  nácvik Speváckeho zboru Z. Zarewutia – Auditórium

Piatok    15:15  záverečný test konfirmandov 1. ročníka – Auditórium

               17:14  stretnutie dorastu – Gründlovský dom

               18:00  stretnutie Rodinného spoločenstva na Vinbargu

Sobota   18:00  stretnutie mládeže – Gründlovský dom

                          večer modlitieb a chvál k Svätodušným sviatkom

1..slávnosť svätodušná, 20. 5. 2018

  9:00 slávnostné služby Božie: Bardejov, Lukavica, Mokroluh

10:30 slávnostné služby Božie:  Rokytov, Vyšná Voľa

17:00 mládežnícke služby Božie: Bardejov – kostol

2..slávnosť svätodušná, 21. 5. 2018

  9:00  služby Božie: Bardejov

17:00 večerné služby Božie: Bardejov, Mokroluh, Vyšná Voľa

18:00 večerné služby Božie: Lukavica, Rokytov

Detská besiedka v Bardejove nebude, na dcérocirkvách podľa pokynov vyučujúcich.

Krstom svätým 6. 5. sme do cirkvi prijali Emmu Novák z Rokytova.

V nádeji vzkriesenia sme sa v piatok 11. 5. v Bardejove rozlúčili s bratom Andrejom Rybárom vo veku 71 rokov.

O kresťanský sobáš požiadali:

Pavol Švec z Bratislavy a Zuzana Gdovinová z Bardejova.

Sobáš sa má konať 18. 5. 2018 v ev. kostole v Bardejove o 15.00 hod.

Marek Ščerba z Rokytova a Mária Hopková z Poliakoviec.

Sobáš sa má konať 19. 5. 2018 v ev. kostole v Bardejove o 15.00 hod.

Lukáš Timco z Lukavice a Miroslava Sabolová z Bardejova.

Sobáš sa má konať 19. 5. 2018 v ev. kostole v Bardejove o 16.00 hod.

V sobotu 26. 5. 2018 o 8:30 pozývame ochotných bratov a sestry na jarné upratovanie a kosenie Evanjelického cintorína v Bardejove. Prosíme vás, aby ste si priniesli potrebné náradie. Za vašu ochotu vám vopred ďakujeme.

V nedeľu 27. 5. 2018 sa bude v kostole v Bardejove konať Zlatá konfirmácia konfirmandov konfirmovaných v roku 1968.

Dňa 22. 9. 2018 vás pozývame na zborový výlet do Osvienčimu a Krakova. Prihlásiť sa môžete do 30.6.2018 na farskom úrade v Bardejove, záloha je 20.€, v cene je zahrnuté cestovné a vstup do múzea halokaustu.

Cirkevný zbor aj tohto roku organizuje Dorastovo-mládežnícky tábor. Bude sa konať  7. - 13. 7. 2018 v Borde časť Košický Klečenov. Prihlášky sú k dispozícii v kostoloch.

Predajňa kresťanskej literatúry je presťahovaná do Auditória.

Uzávierka milodarov do tlače je v piatok o 14.00 hod.

Vedenie cirkevného zboru a Šarišsko-zemplínskeho seniorátu

úprimne ďakuje desiatkám ochotných spolupracovníkov

z CZ Bardejov, ktorí 8.5.2018 slúžili

na seniorátnom stretnutí dorastu v Bardejove.

 Nech vám Pán Boh vašu ochotu

vynahradí svojím požehnaním.

UA-35666931-1