Oznamy

3. nedeľa po Svätej Trojici, 20. 6. 2021

Služby Božie sa konajú podľa pravidiel pre 2. stupeň ostražitosti (oranžový semafor):

možné obsadenie 25% kapacity kostola v interiéri+ rúško  + zoznam účastníkov s kontaktom

  9:00  služby Božie v Bardejove, zároveň v priamom prenose na kanáli

           YouTube CZ ECAV Bardejov a v zázname na facebooku

  9:00  služby Božie v Lukavici

10:30  služby Božie vo Vyšnej Voli

10:30  služby Božie v Rokytove - Pamiatka posvätenia chrámu

17:00  večerné služby Božie v Bardejove

Streda

18:00  zasadnutie zborového presbyterstva CZ ECAV Bardejov

Piatok

17:14   klub dorastu v záhrade pri fare alebo v Auditóriu

Sobota

  9:00  2. ročník konfirmačnej prípravy v Auditóriu

18:00   mládež v záhrade pri fare alebo v Auditóriu

4. nedeľa po Svätej Trojici, 27. 6. 2021

Služby Božie sa konajú podľa pravidiel pre 1. stupeň ostražitosti (žltý semafor):

možné obsadenie 50% kapacity kostola v interiéri + rúško  + zoznam účastníkov s kontaktom

Seniorálne predsedníctvo ŠZS zvoláva na nedeľu 27. 6. 2021 o 9:00 hod. mimoriadny volebný konvent CZ Bardejov k voľbe zborového farára Mgr. Mariána Gregu a zborového dozorcu Ing. Jaroslava Foľtu.  Konvent sa bude konať v chráme Božom v Bardejove.

Služby Božie sa budú konať po skončení zborového konventu.

17:00  večerné služby Božie v Bardejove

Krstom svätým sme v nedeľu 13.6.2021 do cirkvi prijali Karolínu Markovú z Bardejova.

O kresťanský sobáš požiadali:

Peter Hankovský z Vyšnej Vole a Dominika Harvanová.

Sobáš sa má konať 26. 6. 2021 v ev. kostole v Richvalde o 15.00 hod.

Pán života a smrti povolal z časnosti do večnosti sestru Annu Petričovú z Rokytova vo veku 70 rokov. Pohrebná rozlúčka bude v nedeľu 20. 6. 2021 o 15.00 hod. v Evanjelickom kostole v Rokytove.

Biblie, spevníky a iné knihy (ku konfirmácii, do daru, atď...) si môžete zakúpiť na Ev. a. v. farskom úrade v Bardejove.

Dorastovo-mládežnícky tábor CZ Bardejov sa bude konať v Danovej pri Medzilaborciach v dňoch 10.-14. júla 2021. Cena tábora je 95 €.

Bližšie informácie poskytne Dávid Schader, číslo telefónu 0949 241 665. Podmienkou účasti na tábore je negatívny PCR test hradený štátom.

Detský tábor CZ Bardejov sa bude konať na Mníchovskom potoku v dňoch 2.-6. augusta 2021.

Vyšlo nové číslo Evanjelického východu.

UA-35666931-1