Oznamy

17.nedeľa po Svätej Trojici, 1.10.2023

  9:00  služby Božie s Večerou Pánovou: Bardejov, Mokroluh, Lukavica

10:30  služby Božie s Večerou Pánovou: Rokytov, Vyšná Voľa

17:30  Večerné služby Božie s Večerou Pánovou: Bardejov – kostol

18:30  Večerné služby Božie: Vinbarg – modlitebňa

 

Pondelok

18:00  Stretnutie rodín v Auditóriu

 

Streda

17:00  Florbal pre všetky vekové kategórie v telocvični na 1.ZŠ

18:00  Nácvik spevokolu Z. Zarewutia v Auditóriu

 

Piatok   

15:30  Vyučovanie konfirmandov 1. a 2. ročníka v Auditóriu

18:00  stretnutie generácii „Pri kávičke“ v Auditóriu. Hosť: Mgr. Stanislav Grega, ev. farár z Hýb. Téma: Vzdať sa seba.

Sobota   

7:00  Raňajky pre mužov, fara - kuchyňa.

od 8:30 srdečne pozývame ochotných bratov a sestry na jesenné upratovanie a kosenie Evanjelického cintorína v Bardejove. Prosíme vás, aby ste si priniesli potrebné náradie.  Za Vašu ochotu Vám vopred ďakujeme!

 17:30  Nácvik detského spevokolu v Auditóriu

 18:00  Stretnutie mládeže v Auditóriu

 

18.nedeľa po Svätej Trojici, 8.10.2023

  9:00  služby Božie: Bardejov, Mokroluh, Rokytov, Vyšná Voľa

10:30  služby Božie: Lukavica – 40. výročie posviacky kostola

17:30  Večerné služby Božie: Bardejov – kostol

18:30  Večerné služby Božie: Vinbarg – modlitebňa

Detská besiedka bude počas služieb Božích v Bardejove v Auditóriu, v Lukavici v salóniku OÚ, v Mokroluhu v zborovej miestnosti, na Vyšnej Voli v zborovej miestnosti, v Rokytove pred službami Božími v kostole. Tešíme sa na stretnutie s deťmi.

V nádeji vzkriesenia sme sa v sobotu 30.9.2023 rozlúčili s bratom Jozefom Germanom z Bardejova vo veku 76 rokov. 

Ma-mi klub sa opäť stretne v stredu 11.10.2023 o 9:00 v Auditóriu. Pozývame mamičky s deťmi!

Srdečne pozývame seniorov na Stretnutie senior-klubu Simeon, ktoré bude v nedeľu 15.10.2023 o 14:00 hod. v Auditóriu.

V dňoch 13.-15.10.2023 sa bude konať na Mníchovskom potoku Víkendovka konfirmandov 2. ročníka.

V sobotu 14.10.2023 sa bude konať v Bardejove na Hotelovej akadémii Jána Andraščíka Seniorátny volejbalový turnaj.

UA-35666931-1