Oznamy

1. nedeľa po Zjavní 9.1.2022

max počet 30 / režim OP / účasť nahlásiť v Bardejove na fare, na dedinách u kurátorov)

  9:00  služby Božie: Bardejov; v priamom prenose na YouTube CZ ECAV Bardejov a facebooku

  9:00  služby Božie: Lukavica, Mokroluh

10:30  služby Božie: Rokytov, Vyšná Voľa

17:00  večerné služby Božie v Bardejove v kostole

Biblická hodina – výklad knihy Jozuovej

režim OP / max 30 prítomných

Utorok    17:00  Mokroluh        18:00 Rokytov

Streda     17:00  Bardejov – Auditórium

Štvrtok    17:00 Lukavica          18:00 Vyšná Voľa

Piatok     15:00  vyučovanie katechumenov - ZOOM

                17:14  stretnutie dorastu a mládeže - ZOOM

Sobota      9:00 vyučovanie konfirmandov – ZOOM

2. nedeľa po Zjavení 16.1.2022

max počet 30 / režim OP / účasť nahlásiť v Bardejove na fare, na dedinách u kurátorov)

  9:00  služby Božie: Bardejov; v priamom prenose na YouTube CZ ECAV Bardejov a facebooku

  9:00  služby Božie: Lukavica, Mokroluh

10:30  služby Božie: Rokytov, Vyšná Voľa

17:00  večerné služby Božie v Bardejove v kostole

V sobotu 8.1.2022 sme rozlúčili s bratom Jozefom Kovaľom z Bardejova, ktorý odišiel k Pánovi vo veku 67 rokov.

Pán života a smrti povolal do večnosti vo veku 91 rokov brata Andreja Sobeka z Mihaľova, dlhoročného presbytera. Pohrebná rozlúčka sa bude konať v dome smútku na Mihaľove v pondelok 10.1.2022 o 14:30.

Na farskom úrade si môžete kúpiť kalendáre na rok 2022, čítanie na každý deň Tesnou bránou 3,50 €, knihy pre deti, dorast a mládež, romány pre ženy a inú kresťanskú literatúru.

Vedenie zboru ďakuje všetkým členom zboru, ktorí uhradili cirkevný príspevok za rok 2021 vo výške minimálne 25 € na člena. Aj vďaka vašim príspevkom môže služba cirkevného zboru fungovať v celom možnom rozsahu napriek zložitým podmienkam.

Ak patríte do malej skupiny tých, ktorí dosiaľ príspevok neuhradili môžete tak urobiť v zmysle pokynov z predchádzajúcich oznamov.

UA-35666931-1