21. nedeľa po Svätej Trojici, 10. 11. 2019

  9:00  služby Božie: Bardejov, Lukavica, Mokroluh

10:30  služby Božie: Rokytov, Vyšná Voľa

15:00  seniorátne stretnutie spevokolov (časť Zemplín) v Bystrom

17:00  večerné služby Božie: Bardejov – kostol

18:30  večerné služby Božie: modlitebňa na Vinbargu

Utorok    9:30  Ma-mi klub – stretnutie mamičiek v Auditóriu

             16:30  Spomienkový večer „Za Tvojim hlasom kráčam“

                         v Okresnej knižnici D. Gutgesela k 100. výročiu narodenia

                         brata farára Jána Mišáka.

             17:00  stretnutie dorastu v Lukavici spolu s Vyšnou Voľou

Biblické hodiny – výklad Augsburského vyznania

Utorok   17:30  Mokroluh     18:30  Rokytov

Streda    17:00  Bardejov - Auditórium

Štvrtok   17:00  Lukavica     18:00  Vyšná Voľa

Streda    18:00  nácvik speváckeho zboru Z. Zarewutia v Auditóriu

               19:00  stretnutie mládeže 25 PLUS v domácnosti

Piatok    15:00  vyučovanie konfirmandov 1. ročníka v Auditóriu

               17:14  stretnutie dorastu v Auditóriu

               18:30  stretnutie rodín v Gründlovskom dome

Sobota      8:00  vyučovanie konfirmandov 2. ročníka v Auditóriu

               18:00  stretnutie mládeže v Auditóriu

22. nedeľa po Svätej Trojici, 17. 11. 2019

  9:00  služby Božie: Bardejov, Lukavica, Mokroluh

10:30  služby Božie: Rokytov, Vyšná Voľa

15:00  Seniorklub Simeon v Auditóriu

17:00  večerné služby Božie: Bardejov – kostol

18:30  večerné služby Božie: modlitebňa na Vinbargu

Detská besiedka v Bardejove začína v kostole. Po druhej piesni sa deti odoberú na vyučovanie do Auditória. Na V.Voli v pondelok o 16:00, v Lukavici a Mokroluhu v nedeľu počas služieb Božích, v Rokytove v nedeľu o 9:30.

Krstom svätým sme do cirkvi prijali v nedeľu 3.11.2019 Matiasa Riznára z Lukavice a Gregora Germana-Sobeka z Lukavice.

OZ Rodinné spoločenstvo ECAV srdečne pozýva na 16. Konferenciu RoS ECAV, ktorá sa uskutoční 21.-24.11.2019 v Tatranských Matliaroch. Hlavná téma konferencie: Rodinné mosty. Hlavná prednášateľka: Marie Novaková, odborná lektorka v oblasti etiky, prevencie rizikového správania a kriminality, manželských a rodinných vzťahov, manželská a rodinná terapeutka.

Prihlasovanie prebieha na www.rodinnespolocenstvo.sk do 10.11.2019

Dňa 24.11.2019 o 17.00 hod. pozývame deti a rodičov do Divadla Jonáša Záborského v Prešove na muzikálovú rozprávku „Legenda o zakliatom meste“.

Od štvrtku 7.11.2019 začalo pečenie vianočných oplátok na fare.

Do tejto služby sa môžete prihlásiť u sestry Janky Čičeriovej na farskom úrade (tel.: 0902 111 143).

UA-35666931-1