3.adventná nedeľa, 16.12.2018

  9:00  služby Božie: Bardejov, Lukavica, Mokroluh

10:30  služby Božie: Rokytov, Vyšná Voľa

15:00  nešporné služby Božie: Kobyly

17:00  Večera Pánova: Bardejov – kostol

18:30  večerné služby Božie na Vinbargu NEBUDÚ

Adventné stredtýždňové večerné služby Božie

Utorok   17:00  Mokroluh         18:00  Rokytov

Streda    17:00  Bardejov – Auditórium

Štvrtok   17:00  Lukavica          18:00  Vyšná Voľa

Utorok   17:00  stretnutie dorastu v Mokroluhu

Streda    18:00  nácvik Speváckeho zboru Z. Zarewutia v Auditóriu

               19:00  vianočné stretnutie mládeže „25 PLUS“ v domácnosti

Piatok    17:14  vianočný klub dorastu v Auditóriu

              18:45  stretnutie rodinnej skupinky v Gründlovskom dome

4.adventná nedeľa, 23.12.2018

  9:00  služby Božie: Bardejov, Lukavica, Mokroluh

10:30  služby Božie: Rokytov, Vyšná Voľa

10:30  Večera Pánova: Bardejov – kostol

17:00  Večera Pánova: Bardejov – kostol

18:30  večerné služby Božie na Vinbargu NEBUDÚ

Detská besiedka bude v Bardejove (malé a veľké deti v Auditóriu) počas služieb Božích, na dcérocirkvách podľa pokynov vyučujúcich.

Krstom svätým sme v sobotu 15.12.2018 do cirkvi prijali Alexa Benka-Rybára z Bardejova.

V súvislosti s potrebou dokončenia rekonštrukcie podkrovia Auditória vznikla v cirkevnom zbore iniciatíva zhromaždiť finančné prostriedky na jej realizáciu. Zámerom iniciatívy je nájsť 500 darcov, ktorí prispejú sumou 100 €. Táto suma by mala stačiť na materiálové náklady opravy podkrovia. Príspevok môžete doniesť na farský úrad, alebo uhradiť internetbankingom: Číslo účtu: SK46 0200 0000 0016 5999 1353

Variabilný symbol: 12         Špecifický symbol: 90903

Poznámka/doplňujúci údaj: 500po100 Priezvisko a meno, adresa.

Za vašu zbierku vopred ďakujeme.

V predajni kresťanskej literatúry v Auditóriu si môžete zakúpiť kalendáre (Tranovského, stolové, nástenné) na rok 2019 a čítanie na každý deň pre rok 2019 Tesnou bránou.

UA-35666931-1