5. nedeľa po Svätej Trojici, 21. 7. 2019

  9:00  služby Božie: Bardejov, Lukavica, Mokroluh

10:30  služby Božie: Rokytov, Vyšná Voľa

17:00  večerné služby Božie: Bardejov – kostol 

Letné akcie dorastu a mládeže

Pondelok    16:00  4squares turnaj – Auditórium

Štvrtok        16:00  koncert skupiny Isaac R – Auditórium

6. nedeľa po Svätej Trojici, 28. 7. 2019

  9:00  služby Božie: Bardejov, Lukavica, Mokroluh

10:30  služby Božie: Rokytov, Vyšná Voľa

17:00  večerné služby Božie: Bardejov – kostol 

V nádeji vzkriesenia sme sa v stredu 17.7.2019 rozlúčili s bratom Jánom Hrivňákom vo veku 86 rokov z Bardejova – Poštárky  a  vo štvrtok 18.7.2019 s  bratom MUDr. Dušanom Čajkom vo veku  76 rokov z Bardejova.

Prihlášky na vyučovanie do 1. ročníka prípravy na konfirmáciu v šk. roku 2019/2020 sú k dispozícii v kostoloch, elektronická forma je na www.ecavbardejov.sk v časti dokumenty. Vyplnené prihlášky doručte na farský úrad do konca júla 2019.

Cirkevný zbor aj v tomto roku organizuje Detský letný tábor v termíne 12. - 16. 8. 2019 na Mníchovskom potoku.

Téma tábora: Tábor mladých cestovateľov. Prihlášky sú k dispozícii v kostoloch a na farskom úrade. Vyplnené prihlášky doručte na farský úrad do 21.7.

BÚ VD ECAV pozýva na Misijné dni 2019 s témou „Dobre vidieť“, 29.8.-1.9.2019 v  Ľubovnianskych kúpeľoch.

Informácie a prihlasovanie: www.vdecav.sk/dni. Prihlasovať sa môžete do 10.8.2019.

UA-35666931-1