9. nedeľa po Svätej Trojici, 18. 8. 2019

  9:00  služby Božie: Bardejov, Lukavica, Mokroluh

10:30  služby Božie: Rokytov, Vyšná Voľa

17:00  večerné služby Božie: Bardejov – kostol 

Letné akcie dorastu a mládeže

Pondelok   15:00  baseball – Mokroluh – ihrisko

10. nedeľa po Svätej Trojici, 25. 8. 2019

Nedeľa pokánia

  9:00  služby Božie: Bardejov

  9:00  služby Božie s Večerou Pánovou: Lukavica, Mokroluh

10:30  služby Božie s Večerou Pánovou: Rokytov, Vyšná Voľa

17:00  večerné služby Božie: Bardejov – kostol

Večera Pánova v Bardejove sa kvôli jarmoku nebude konať 25. 8., ale o týždeň, v nedeľu 1. 9. 2019.

Krstom svätým sme v sobotu 17. 8. do cirkvi prijali Samuela Kvokačku z Bardejova.

Predsedníctvo CZ ECAV Richvald Vás srdečne pozýva na slávnostné služby Božie pri príležitosti 50. výročia znovuzaloženia Cirkevného zboru ECAV na Slovensku Richvald v nedeľu 25. 8. 2019 o 10:00 hod. v Evanjelickom kostole v Richvalde.

V dňoch 13. a 14. septembra 2019 pripravujeme v cirkevnom zbore Zborové dni Cirkevného zboru ECAV Bardejov.

UA-35666931-1