Predpôstna nedeľa, 23. 2. 2020

  9:00  služby Božie a výročný zborový konvent v Bardejove

17:00  večerné služby Božie: Bardejov – kostol

18:30  večerné služby Božie: Bardejov – Vinbarg

Biblické hodiny – výklad Augsburského vyznania

Utorok   17:30  Mokroluh     18:30  Rokytov

Streda    17:00  Bardejov – Auditórium

Štvrtok   17:00  Lukavica      18:00  Vyšná Voľa

Utorok     9:30  Ma-mi klub – stretnutie mamičiek v Auditóriu

              17:00  stretnutie dorastu v Lukavici spolu s Vyšnou Voľou

Streda     18:00  nácvik speváckeho zboru Z. Zarewutia v Auditóriu

               19:00  stretnutie mládeže 25 PLUS

Piatok     15:00  vyučovanie konfirmandov 1. ročníka

               17:14  stretnutie dorastu v Auditóriu

               18:30  stretnutie rodín na Vinbargu

Sobota    18:00  stretnutie mládeže v Auditóriu

1. pôstna nedeľa, 1. 3. 2020

  9:00  služby Božie s Večerou Pánovou v Bardejove

  9:00  služby Božie: Lukavica, Mokroluh

10:30  služby Božie: Rokytov, Vyšná Voľa

17:00  večerné služby Božie: Bardejov

18:30  večerné služby Božie: Vinbarg

Detská besiedka: v Bardejove v nedeľu 23.2.2020 a 1.3.2020 nebude. Na Vyšnej Voli v pondelok o 16:00, v Lukavici, v Mokroluhu a v Rokytove podľa pokynov vyučujúcich.

V nádeji vzkriesenia sme sa v stredu 19.2. rozlúčili s bratom Ladislavom Šidom vo veku 86 rokov z Bardejova a v sobotu 22.2. so sestrou Gabrielou Kostovou, rod. Kunstovou vo veku 73 rokov z Bardejova Poštárky.

Aj tohto roku môžete svojimi 2% alebo 3 % podporiť Občianske združenie PRO.FAMILIA – Bardejov, ktoré podporuje letné tábory nášho zboru, prácu detských besiedok, dorastu a mládeže. Tlačivá sú k dispozícii v kostoloch a na stránke www.ecavbardejov.sk.

Vyšlo nové číslo Ev.Východu s témou „V mediálnej galaxii.“

UA-35666931-1