7. nedeľa po Svätej Trojici, 15. 7. 2018

  9:00  služby Božie: Bardejov, Mokroluh

  9:00  služby Božie: Lukavica – čítané služby Božie

10:30  služby Božie: Rokytov

10:30  služby Božie: Vyšná Voľa – čítané služby Božie

17:00  večerné služby Božie: Bardejov – kostol

Pondelok   17:00   1. potáborové stretnutie dorastu – Auditórium

Utorok   17:30  zasadnutie stavebného výboru – Auditórium

8. nedeľa po Svätej Trojici, 22. 7. 2018

  9:00  služby Božie: Bardejov, Lukavica

  9:00  služby Božie: Mokroluh – čítané služby Božie

10:30  služby Božie: Vyšná Voľa

10:30  služby Božie: Rokytov – čítané služby Božie

17:00  večerné služby Božie: Bardejov – kostol

V nádeji vzkriesenia sme sa v stredu 11. 7. 2018  rozlúčili s bratom Andrejom Rybárom z Bardejova vo veku 85 rokov.

Prihlášky na vyučovanie do 1. ročníka prípravy na konfirmáciu v  šk. roku  2018/2019 sú k dispozícii v kostoloch, elektronická forma je na www.ecavbardejov.sk/dokumenty. Vyplnené prihlášky doručte na farský úrad do konca júla.

Cirkevný zbor aj v tomto roku organizuje Detský letný tábor v termíne 13. - 17. 8. 2018 na Slnečnom majeri v Stebníckej hute. Vzhľadom na naplnenie ubytovacích kapacít zariadenia je prihlasovanie už ukončené.

BÚ VD pozýva na Misijné dni 2018 s témou „Skutočne slobodní“, 30. 8. - 2. 9. 2018 v Hoteli Sorea v Ľubovnianskych kúpeľoch. Informácie a prihlasovanie: www.vdecav.sk/dni. Prihlasovať sa môžete do 31.7.2018.

V sobotu 4. 8. 2018 o 8:00 hod. pozývame ochotných bratov a sestry na kosenie a upratovanie Evanjelického cintorína v Bardejove. Je potrebné doniesť si potrebné náradie. Za vašu ochotu vám vopred ďakujeme.

V dňoch 23. – 26. 5. 2019 organizujeme zájazd „Po stopách reformácie“ (Lipsko – Wittenberg). Svoj záujem o zájazd nahláste na farský úrad. (Predpokladaná cena do 250 €. V cene je ubytovanie, cestovné a vstupenky.) Viac informácii na facebookovej stránke cirkevného zboru.

K dispozícii je nové číslo časopisu Evanjelický Východ s témou: „Mladí ako priorita“. Cena 1,50 €.

UA-35666931-1