28.02.2016 - Anna Velebírová - 3.pôstna (Modlitba, Požehnanie)

Od: Anna Velebírová

Séria: Cyklus kázní k programu služieb Božích

Odkaz v Biblii: Evanjelium podľa Jana 12.35-43

Dĺžka: 58 minút 2 sekúndy

Link na stiahnutie: 3.pôstna (Modlitba, Požehnanie) (kliknite pravým a vyberte možnosť uložiť ako...)

UA-35666931-1