20.01.2019 - Anna Velebírová - Druhá po Zjavení

Od: Anna Velebírová

Odkaz v Biblii: Prvý Korinťanom 13:9-13

Dĺžka: 23 minút 20 sekúnd

Link na stiahnutie: Druhá po Zjavení (kliknite pravým a vyberte možnosť uložiť ako...)

UA-35666931-1