06.03.2016 - Anna Velebírová - 4.Pôstna (Áronovské požehnanie)

Od: Anna Velebírová

Séria: Cyklus kázní k programu služieb Božích

Odkaz v Biblii: Evanjelium podľa Jána 6.47-57

Dĺžka: 52 minút 7 sekúnd

Link na stiahnutie: 4.Pôstna (Áronovské požehnanie) (kliknite pravým a vyberte možnosť uložiť ako...)

28.02.2016 - Anna Velebírová - 3.pôstna (Modlitba, Požehnanie)

Od: Anna Velebírová

Séria: Cyklus kázní k programu služieb Božích

Odkaz v Biblii: Evanjelium podľa Jana 12.35-43

Dĺžka: 58 minút 2 sekúndy

Link na stiahnutie: 3.pôstna (Modlitba, Požehnanie) (kliknite pravým a vyberte možnosť uložiť ako...)

14.02.2016 - Ján Velebír - 1. pôstna (Kázeň)

Od: Ján Velebír

Séria: Cyklus kázní k programu služieb Božích

Odkaz v Biblii: List Židom 4.14-16

Dĺžka: 1 hodina 6 minút 40 sekúnd

Link na stiahnutie: 1. pôstna (Kázeň) (kliknite pravým a vyberte možnosť uložiť ako...)

07.02.2016 - Ján Velebír - Predpôstna nedeľa (Krédo)

Od: Ján Velebír

Séria: Cyklus kázní k programu služieb Božích

Odkaz v Biblii: 1. List Korintským 1.21-31

Dĺžka: 57 minút 2 sekúndy

Link na stiahnutie: Predpôstna nedeľa (Krédo) (kliknite pravým a vyberte možnosť uložiť ako...)

31.01.2016 - Ján Velebír - Po Deviatniku (Evanjelium) - Rokytov

Od: Ján Velebír

Séria: Cyklus kázní k programu služieb Božích

Odkaz v Biblii: Evanjelium podľa Matúša 9.9-13

Dĺžka: 58 minút 48 sekúnd

Link na stiahnutie: Po Deviatniku (Evanjelium) - Rokytov (kliknite pravým a vyberte možnosť uložiť ako...)

24.01.2016 - Anna Velebírová - Deviatnik (Gradual)

Od: Anna Velebírová

Séria: Cyklus kázní k programu služieb Božích

Odkaz v Biblii: Filipským 1,27-30; 2,1-4

Dĺžka: 58 minút 56 sekúnd

Link na stiahnutie: Deviatnik (Gradual) (kliknite pravým a vyberte možnosť uložiť ako...)

17.01.2016 - Anna Velebírová - Druhá po zjavení (Epištola)

Od: Anna Velebírová

Séria: Cyklus kázní k programu služieb Božích

Odkaz v Biblii: Evanjelium Lukáš 4.14-21

Dĺžka: 1 hodina 6 minút 51 sekúnd

Link na stiahnutie: Druhá po zjavení (Epištola) (kliknite pravým a vyberte možnosť uložiť ako...)

10.01.2016 - Ján Velebír - Prvá po zjavení (Pozdrav, Kolekta)

Od: Ján Velebír

Séria: Cyklus kázní k programu služieb Božích

Odkaz v Biblii: Žalmy 122

Dĺžka: 1 hodina 1 minúta 19 sekúnd

Link na stiahnutie: Prvá po Zjavení (Pozdrav, Kolekta) (kliknite pravým a vyberte možnosť uložiť ako...)

06.01.2016 - Ján Velebír - Zjavenie (Glória) - Rokytov

Od: Ján Velebír

Séria: Cyklus kázní k programu služieb Božích

Odkaz v Biblii: Druhý Korinťanom 4:3-6

Dĺžka: 30 minút 42 sekúnd

Link na stiahnutie: Zjavenie (Glória) - Rokytov (kliknite pravým a vyberte možnosť uložiť ako...)

03.01.2016 - Ján Velebír - Nedeľa po novom roku (Konfiteor, Kyrie)

Od: Ján Velebír

Séria: Cyklus kázní k programu služieb Božích

Odkaz v Biblii: Evanjelium Matúša 2:13-23

Dĺžka: 20 minút 24 sekúnd

Link na stiahnutie: Nedeľa po novom roku (Konfiteor, Kyrie) (kliknite pravým a vyberte možnosť uložiť ako...)

01.01.2016 - Ján Velebír - Nový rok (Introit - Predspev)

Od: Ján Velebír

Séria: Cyklus kázní k programu služieb Božích

Odkaz v Biblii: 2. Mojžišova 25:8List Židom 10:19-25

Dĺžka: 1hodina 7 minút 26 sekúnd

Link na stiahnutie: Nový rok (Introit - Predspev) (kliknite pravým a vyberte možnosť uložiť ako...)

UA-35666931-1