farárka


Anna Velebírová 

Rola: Farárka
 
Sestra farárka je skvelou manželkou nášho brata seniora.
 

23.06.2013 - Anna Velebírová - Kde sa dvaja alebo traja zhromaždili v mojom mene, tam som medzi nimi

 

Od: Anna Velebírová

Odkaz v Biblii: Matúš 18:20

Dĺžka: 17 minút 36 sekúnd

Link na stiahnutie: Kde sa dvaja alebo traja zhromaždili v mojom mene, tam som medzi nimi (kliknite pravým a vyberte možnosť uložiť ako...)

10.02.2013 - Anna Velebírová - Byť verným manželke/manželovi podľa Hymny lásky

 

Od: Anna Velebírová

Odkaz v Biblii: Prvý list Korintským 13:4-8

Dĺžka: 20 minút 5 sekúnd

Link na stiahnutie: Byť verným manželke/manželovi podľa Hymny lásky (kliknite pravým a vyberte možnosť uložiť ako...)

13.01.2013 - Anna Velebírová - Proste Pána žatvy, aby vyslal robotníkov na žatvu

 

Od: Anna Velebírová

Odkaz v Biblii: Lukáš 10:1-3

Dĺžka: 21 minút 55 sekúnd

Link na stiahnutie: Proste Pána žatvy, aby vyslal robotníkov na žatvu (kliknite pravým a vyberte možnosť uložiť ako...)

UA-35666931-1