17.01.2016 - Anna Velebírová - Druhá po zjavení (Epištola)

Od: Anna Velebírová

Séria: Cyklus kázní k programu služieb Božích

Odkaz v Biblii: Evanjelium Lukáš 4.14-21

Dĺžka: 1 hodina 6 minút 51 sekúnd

Link na stiahnutie: Druhá po zjavení (Epištola) (kliknite pravým a vyberte možnosť uložiť ako...)

UA-35666931-1