PODPORUJME TO, ČO NÁM LEŽÍ NA SRDCI

Všetko, čo robíme a o čo sa snažíme by bolo márne, keby nás k tomu neviedol sám Pán Boh. Každý z nás má svoje predstavy, názory a pohnútky k tomu, čo robí a čo chce. Aj my evanjelici v našom cirkevnom zbore chceme, aby sa naše spoločenstvo rozhojňovalo, utužovalo, aby sme sa upevňovali vo viere, posilňovali a budovali náš cirkevný zbor na prospech všetkých jeho členov a na oslavu Hospodina, nášho Pána.
Keď sa budete rozhodovať kde, v ktorej oblasti podporiť náš cirkevný zbor, riaďte sa svojim srdcom, aby naša obeť bola milá nám samým, bola milá našim sestrám a bratom v cirkvi a bola milá nášmu Pánovi.
Vychádzajúc z týchto pohnútok Vám predkladáme možnosti akým účelom môžeme venovať naše milodary.
Keď si vyberiete určitý konkrétny účel, vedzte, že takým spôsobom budú Vaše milodary aj použité pre prácu a rozvoj nášho cirkevného zboru.

Milodary: VS 12

SPRÁVA ZBORU                              číslo účtu: SK46 0200 0000 0016 5999 1353

Š.Symbol
90 001 Správa zboru - celozborové ciele: prevádzka farského úradu a pod.
90 002 Časopis „Bardejovský Prameň“
90 003 Fond L.Stöckela – pracovník s dorastom a mládežou
90 901 Oprava Auditória
90 902 Milodary na novú faru
80 001 Zborová diakonia
80 002 Podporoveň na pomoc sociálne odkázaných, sirôt, vdov a vdovcov

MATKOCIRKEV BARDEJOV          číslo účtu: SK09 5600 0000 0036 3235 0002

Š.Symbol
10 001 Kostol sv. Cyrila a Metoda
10 002 Gründlov dom
10 003 Bardejov – Detská besiedka
10 004 Bardejov – Dorast a mládež
10 005 Bardejov – Spevácky zbor Z. Zarewutia
10 006 Bardejov – modlitebňa na Vinbargu
10 501 Múzeum L. Stöckela
60 001 Evanjelicky cintorín

DCÉROCIRKEV LUKAVICA           číslo účtu: SK88 5600 0000 0036 3235 1005

Š.Symbol
20 001 Kostol v Lukavici
20 002 Lukavica - VM akcie (detská besiedka, dorast, mládež, tábory)
20 101 Výstavba sociálneho zariadenia pri kostole

DCÉROCIRKEV MOKROLUH         číslo účtu: SK40 5600 0000 0036 3235 4003

Š.Symbol
30 001 Modlitebňa v Mokroluhu
30 002 Mokroluh - VM akcie (detská besiedka, dorast, mládež, tábory)
30 003 Potreby dcérocirkvi Mokroluh

DCÉROCIRKEV ROKYTOV             číslo účtu: SK71 5600 0000 0036 3235 8004

Š.Symbol
40 001 Kostol Rokytov
40 002 Rokytov - VM akcie (detská besiedka, dorast, mládež, tábory)
40 003 Potreby dcérocirkvi Rokytov

DCÉROCIRKEV VYŠNÁ VOĽA       číslo účtu: SK22 5600 0000 0036 3235 5006

Š.Symbol
50 001 Kostol vo Vyšnej Voli
50 002 Vyšná Voľa - VM akcie (detská besiedka, dorast, mládež, tábory)
50 003 Zvonica v Nižnej Voli
50 004 Potreby dcérocirkvi Vyšná a Nižná Voľa
50 101 Výstavba zborovej miestnosti so sociálnymi zariadeniami

VNÚTROMISIJNÝ FOND                  číslo účtu: SK89 5600 0000 0036 3235 7001

Š.Symbol
70 001 Vnútromisijná práca
70 002 Detské besiedky v cirkevnom zbore Bardejov
70 003 Dorast a Mládež v cirkevnom zbore Bardejov
70 004 Hudobná skupina v cirkevnom zbore Bardejov
70 005 Rodinné spoločenstvo v cirkevnom zbore Bardejov
70 006 Zborové Modlitebné spoločenstvo
70 007 Letné tábory v cirkevnom zbore Bardejov
UA-35666931-1