08.05.2016 - Anna Velebírová - Nedeľa po vstúpení, Deň matiek

Od: Anna Velebírová

Odkaz v Biblii: Evanjelium podľa Matúša 19.13

Dĺžka: 43 minút

Link na stiahnutie: 22 Nedeľa po Vstúpení, deň matiek (kliknite pravým a vyberte možnosť uložiť ako...)

UA-35666931-1