Ján Velebír

Rola: senior Šarišsko-zemplínskeho seniorátu
 
Brat senior pôsobí už viac ako 10 rokov v Bardejove. Pochádza z farárskej rodiny, a medzi jeho predchádzajúce pôsobiská nechýba Kalinovo, či Východná. Je otcom troch synov.

18.03.2018 - Pašie - Smrtná nedeľa

Od: ECAV Bardejov

Dĺžka: 43 minút 34 sekúnd

Link na stiahnutie: Smrtná nedeľa - Pašie (kliknite pravým a vyberte možnosť uložiť ako...)

04.03.2018 - Ján Velebír - Tretia pôstna

Od: Ján Velebír

Odkaz v Biblii: Lukáš 9:22-26

Dĺžka: 16 minút 21 sekúnd

Link na stiahnutie: Tretia pôstna (kliknite pravým a vyberte možnosť uložiť ako...)

25.02.2018 - Ján Velebír - Druhá pôstna

Od: Ján Velebír

Odkaz v Biblii: Lukáš 6:36-38

Dĺžka: 12 minút 6 sekúnd

Link na stiahnutie: Druhá pôstna (kliknite pravým a vyberte možnosť uložiť ako...)

11.02.2018 - Ján Velebír - Predpôstna

Od: Ján Velebír

Odkaz v Biblii: Matúš 5:43-48

Dĺžka: 18 minút 32 sekúnd

Link na stiahnutie: Predpôstna (kliknite pravým a vyberte možnosť uložiť ako...)

5.11.2017 - Ján Velebír - 21. po Trojici

Od: Ján Velebír

Odkaz v Biblii: Jeremiáš 29:1,4-7

Dĺžka: 15 minút 46 sekúnd

Link na stiahnutie: 15. po Trojici (kliknite pravým a vyberte možnosť uložiť ako...)

2.7.2017 - Ján Velebír - Tretia po Trojici

Od: Ján Velebír

Odkaz v Biblii: Izaiáš 12:1-6

Dĺžka: 20 minút 10 sekúnd

Link na stiahnutie: Tretia po Trojici (kliknite pravým a vyberte možnosť uložiť ako...)

11.6.2017 - Ján Velebír - Trojica

Od: Ján Velebír

Odkaz v Biblii: Prvý List Jána 5.7

Dĺžka: 26 minút 25 sekúnd

Link na stiahnutie: Trojica (kliknite pravým a vyberte možnosť uložiť ako...)

3.9.2016 - Ján Velebír - 15. po Trojici

Od: Ján Velebír

Odkaz v Biblii: Žalmy 119:133

Dĺžka: 47 minút 30 sekúnd

Link na stiahnutie: 15. po Trojici (kliknite pravým a vyberte možnosť uložiť ako...)

19.6.2016 - Ján Velebír - Deň Otcov

Od: Ján Velebír

Odkaz v Biblii: 1 M 22:1-18

Dĺžka: 36 minút 53 sekúnd

Link na stiahnutie: Deň Otcov (kliknite pravým a vyberte možnosť uložiť ako...)

17.04.2016 - Ján Velebír - Tretia po VN

Od: Ján Velebír

Odkaz v Biblii: Ozeáš 2.18-22

Dĺžka: 30 minút 31 sekúnd

Link na stiahnutie: 19 Tretia po VN (kliknite pravým a vyberte možnosť uložiť ako...)

03.04.2016 - Ján Velebír - Prvá po VN

Od: Ján Velebír

Odkaz v Biblii: Prvý Petrov 1.3-9

Dĺžka: 59 minút

Link na stiahnutie: 18 Prvá po VN (kliknite pravým a vyberte možnosť uložiť ako...)

UA-35666931-1