12.6.2016 - Ján Velebír - 3. po Trojici, Rokytov

Od: Ján Velebír

Odkaz v Biblii: 1 Pt 5:6-11

Dĺžka: 36 minút 35 sekúnd

Link na stiahnutie: 3. po Trojici, Rokytov (kliknite pravým a vyberte možnosť uložiť ako...)

UA-35666931-1