Ján Velebír

Rola: senior Šarišsko-zemplínskeho seniorátu
 
Brat senior pôsobí už viac ako 10 rokov v Bardejove. Pochádza z farárskej rodiny, a medzi jeho predchádzajúce pôsobiská nechýba Kalinovo, či Východná. Je otcom troch synov.

24.02.2019 - Ján Velebír - Po Deviatniku

Od: Ján Velebír

Odkaz v Biblii: Žalm 103

Dĺžka: 16 minút 38 sekúnd

Link na stiahnutie: Po Deviatniku (kliknite pravým a vyberte možnosť uložiť ako...)

01.01.2019 - Ján Velebír - Nový rok 2019

Od: Ján Velebír

Odkaz v Biblii: Exodus 13:20-22

Dĺžka: 26 minút 56 sekúnd

Link na stiahnutie: Nový rok 2019 (kliknite pravým a vyberte možnosť uložiť ako...)

11.11.2018 - Ján Velebír - Sto rokov od konca Prvej svetovej vojny

Od: Ján Velebír

Odkaz v Biblii: Marek 12:28-37

Dĺžka: 23 minút 24 sekúnd

Link na stiahnutie: Sto rokov od konca Prvej svetovej vojny (kliknite pravým a vyberte možnosť uložiť ako...)

22.07.2018 - Ján Velebír - Ôsma po Trojici

Od: Ján Velebír

Odkaz v Biblii: Marek 7:1-8

Dĺžka: 19 minút 33 sekúnd

Link na stiahnutie: Ôsma po Trojici (kliknite pravým a vyberte možnosť uložiť ako...)

15.07.2018 - Ján Velebír - Siedma po Trojici

Od: Ján Velebír

Odkaz v Biblii: Marek 8:1-9

Dĺžka: 26 minút 19 sekúnd

Link na stiahnutie: Siedma po Trojici (kliknite pravým a vyberte možnosť uložiť ako...)

01.07.2018 - Ján Velebír - Piata po Trojici

Od: Ján Velebír

Odkaz v Biblii: Lukáš 5:1

Dĺžka: 20 minút 42 sekúnd

Link na stiahnutie: Piata po Trojici (kliknite pravým a vyberte možnosť uložiť ako...)

06.05.2018 - Ján Velebír - Piata po VN

Od: Ján Velebír

Odkaz v Biblii: Ján 14:1-6

Dĺžka: 17 minút 44 sekúnd

Link na stiahnutie: Piata po VN (kliknite pravým a vyberte možnosť uložiť ako...)

22.04.2018 - Ján Velebír - Tretia po VN

Od: Ján Velebír

Odkaz v Biblii: Matúš 10:28-40

Dĺžka: 30 minút 11 sekúnd

Link na stiahnutie: Tretia po VN (kliknite pravým a vyberte možnosť uložiť ako...)

01.04.2018 - Ján Velebír - Veľká noc

Od: Ján Velebír

Odkaz v Biblii: Matúš 28:1-8

Dĺžka: 30 minút 11 sekúnd

Link na stiahnutie: Veľká noc - Kázeň (kliknite pravým a vyberte možnosť uložiť ako...)

30.03.2018 - Ján Velebír - Veľký Piatok

Od: Ján Velebír

Odkaz v Biblii: Ján 1:29

Dĺžka: 18 minút 46 sekúnd

Link na stiahnutie: Veľký Piatok - Kázeň (kliknite pravým a vyberte možnosť uložiť ako...)

30.03.2018 - Pašie - Veľký Piatok

Od: ECAV Bardejov

Dĺžka: 41 minút 35 sekúnd

Link na stiahnutie: Veľký Piatok - Pašie (kliknite pravým a vyberte možnosť uložiť ako...)

25.03.2018 - Pašie - Kvetná nedeľa

Od: ECAV Bardejov

Dĺžka: 39 minút 31 sekúnd

Link na stiahnutie: Kvetná nedeľa - Pašie (kliknite pravým a vyberte možnosť uložiť ako...)

UA-35666931-1