Ján Velebír

Rola: zborový farár ECAV Bardejov
 
Brat farár pôsobí už viac ako 10 rokov v Bardejove. Pochádza z farárskej rodiny, a medzi jeho predchádzajúce pôsobiská nechýba Kalinovo, či Východná. Je otcom troch synov.
UA-35666931-1