Ján Velebír

Rola: senior Šarišsko-zemplínskeho seniorátu
 
Brat senior pôsobí už viac ako 10 rokov v Bardejove. Pochádza z farárskej rodiny, a medzi jeho predchádzajúce pôsobiská nechýba Kalinovo, či Východná. Je otcom troch synov.

14.02.2016 - Ján Velebír - 1. pôstna (Kázeň)

Od: Ján Velebír

Séria: Cyklus kázní k programu služieb Božích

Odkaz v Biblii: List Židom 4.14-16

Dĺžka: 1 hodina 6 minút 40 sekúnd

Link na stiahnutie: 1. pôstna (Kázeň) (kliknite pravým a vyberte možnosť uložiť ako...)

07.02.2016 - Ján Velebír - Predpôstna nedeľa (Krédo)

Od: Ján Velebír

Séria: Cyklus kázní k programu služieb Božích

Odkaz v Biblii: 1. List Korintským 1.21-31

Dĺžka: 57 minút 2 sekúndy

Link na stiahnutie: Predpôstna nedeľa (Krédo) (kliknite pravým a vyberte možnosť uložiť ako...)

31.01.2016 - Ján Velebír - Po Deviatniku (Evanjelium) - Rokytov

Od: Ján Velebír

Séria: Cyklus kázní k programu služieb Božích

Odkaz v Biblii: Evanjelium podľa Matúša 9.9-13

Dĺžka: 58 minút 48 sekúnd

Link na stiahnutie: Po Deviatniku (Evanjelium) - Rokytov (kliknite pravým a vyberte možnosť uložiť ako...)

10.01.2016 - Ján Velebír - Prvá po zjavení (Pozdrav, Kolekta)

Od: Ján Velebír

Séria: Cyklus kázní k programu služieb Božích

Odkaz v Biblii: Žalmy 122

Dĺžka: 1 hodina 1 minúta 19 sekúnd

Link na stiahnutie: Prvá po Zjavení (Pozdrav, Kolekta) (kliknite pravým a vyberte možnosť uložiť ako...)

06.01.2016 - Ján Velebír - Zjavenie (Glória) - Rokytov

Od: Ján Velebír

Séria: Cyklus kázní k programu služieb Božích

Odkaz v Biblii: Druhý Korinťanom 4:3-6

Dĺžka: 30 minút 42 sekúnd

Link na stiahnutie: Zjavenie (Glória) - Rokytov (kliknite pravým a vyberte možnosť uložiť ako...)

03.01.2016 - Ján Velebír - Nedeľa po novom roku (Konfiteor, Kyrie)

Od: Ján Velebír

Séria: Cyklus kázní k programu služieb Božích

Odkaz v Biblii: Evanjelium Matúša 2:13-23

Dĺžka: 20 minút 24 sekúnd

Link na stiahnutie: Nedeľa po novom roku (Konfiteor, Kyrie) (kliknite pravým a vyberte možnosť uložiť ako...)

01.01.2016 - Ján Velebír - Nový rok (Introit - Predspev)

Od: Ján Velebír

Séria: Cyklus kázní k programu služieb Božích

Odkaz v Biblii: 2. Mojžišova 25:8List Židom 10:19-25

Dĺžka: 1hodina 7 minút 26 sekúnd

Link na stiahnutie: Nový rok (Introit - Predspev) (kliknite pravým a vyberte možnosť uložiť ako...)

31.12.2015 - Ján Velebír - Záver roka

Od: Ján Velebír

Odkaz v Biblii: Izaiáš 51:4-6

Dĺžka: 18 minút 50 sekúnd

Link na stiahnutie: Záver roka - Lukavica (kliknite pravým a vyberte možnosť uložiť ako...)

22.11.2015 - Ján Velebír - Ak vieš zavčasu, čo ťa čaká, neboj sa

 

Od: Ján Velebír

Odkaz v Biblii: Matúš 25:1-13

Dĺžka: 15 minút 35 sekund

Link na stiahnutie: Ak vieš zavčasu, čo ťa čaká, neboj sa (kliknite pravým a vyberte možnosť uložiť ako...)

25.10.2015 - Ján Velebír - Slovo Božie je živé a mocné

 

Od: Ján Velebír

Odkaz v Biblii: List Židom 4:12List Kolosenským 3:16

Dĺžka: 15 minút 35 sekund

Link na stiahnutie: Slovo Božie je živé a mocné (kliknite pravým a vyberte možnosť uložiť ako...)

05.04.2015 - Ján Velebír - Veľkonočná Nedeľa

 

Od: Ján Velebír

Odkaz v Biblii: Žalmy 118

Dĺžka: 18 minút 56 sekúnd

Link na stiahnutie: Veľkonočná Nedeľa (kliknite pravým a vyberte možnosť uložiť ako...)

03.04.2015 - Ján Velebír - Veľký Piatok

 

Od: Ján Velebír

Odkaz v Biblii: Izaiáš 52:13-15

Dĺžka: 13 minút 1 sekunda

Link na stiahnutie: Veľký Piatok (kliknite pravým a vyberte možnosť uložiť ako...)

UA-35666931-1