05.07.2017 - Ján Velebír - Cyril a Metod

Od: Ján Velebír

Odkaz v Biblii: 5. Mojžišova 5:24, 5. Mojžišova 5:28-29

Dĺžka: 25 minút 4 sekúndy

Link na stiahnutie: Cyril a Metod (kliknite pravým a vyberte možnosť uložiť ako...)

UA-35666931-1