29.05.2016 - Ján Velebír - Prvá po Trojici

 

Od: Ján Velebír

Odkaz v Biblii: Ezechiel 36.24-28

Dĺžka: 47 minút

Link na stiahnutie: 24 Prvá po Trojici (kliknite pravým a vyberte možnosť uložiť ako...)

UA-35666931-1