03.04.2016 - Ján Velebír - Prvá po VN

Od: Ján Velebír

Odkaz v Biblii: Prvý Petrov 1.3-9

Dĺžka: 59 minút

Link na stiahnutie: 18 Prvá po VN (kliknite pravým a vyberte možnosť uložiť ako...)

UA-35666931-1