28.10.2018 - Ján Velebír - 100 rokov ČSR v BJ - kázeň

Od: Ján Velebír

Odkaz v Biblii: Nehemiáš 1

Dĺžka: 26 minút 30 sekúnd

Link na stiahnutie: 100 rokov ČSR v BJ - kázeň (kliknite pravým a vyberte možnosť uložiť ako...)

UA-35666931-1