Zobrazené položky
Názov Autor
02.12.2018 - Peter Mihoč - Prvá adventná Peter Mihoč
25.11.2018 - Ján Velebír - Dvadsiatašiesta po Trojici Ján Velebír
18.11.2018 - Ivan Havassy - Dvadsiatapiata po Trojici Ivan Havassy
11.11.2018 - Ján Velebír - Sto rokov od konca Prvej svetovej vojny Ján Velebír
28.10.2018 - Ján Velebír - 100 rokov ČSR v BJ - liturgia, príhovor Ján Velebír
28.10.2018 - Ján Velebír - 100 rokov ČSR v BJ - kázeň Ján Velebír
21.10.2018 - Ivan Havassy - Dvadsiata prvá po Trojici Ivan Havassy
29.07.2018 - Ján Velebír - Deviata po Trojici Ján Velebír
22.07.2018 - Ján Velebír - Ôsma po Trojici Ján Velebír
15.07.2018 - Ján Velebír - Siedma po Trojici Ján Velebír
08.07.2018 - Ján Velebír - Šiesta po Trojici Ján Velebír
01.07.2018 - Ján Velebír - Piata po Trojici Ján Velebír
20.05.2018 - Maruška Skonc - Svätodušná večiereň (kázeň) Maruška Skonc
20.05.2018 - Jany Šimočko - Svätodušná večiereň (svedectvo) Jany Šimočko
20.05.2018 - Vierka Šimová Šoltés - Svätodušná nedeľa (liturgia) Vierka Šimová Šoltés
20.05.2018 - Vierka Šimová Šoltés - Svätodušná nedeľa (kázeň) Vierka Šimová Šoltés
06.05.2018 - Ján Velebír - Piata po VN Ján Velebír
29.04.2018 - Vierka Šimová Šoltés - Štvrtá po VN Vierka Šimová Šoltés
22.04.2018 - Ján Velebír - Tretia po VN Ján Velebír
15.04.2018 - Vierka Šimová Šoltés - Druhá po VN Vierka Šimová Šoltés
UA-35666931-1