Oznamy

Nedeľa po Vstúpení, 29.5.2022

  9:00  služby Božie a slávnosť konfirmácie v Bardejove

17:00  večerné služby Božie v Bardejove v kostole

18:30  večerné služby Božie v modlitebni na Vinbargu

Detské besiedky v nedeľu nebudú.

Streda    17:00  detská besiedka na Vyšnej Voli

               18:00  nácvik Speváckeho zboru Z. Zarewutia v Auditóriu

Piatok    17:14  stretnutie dorastu a mládeže v Auditóriu

Sobota    10:00  seniorátne stretnutie detí „Dávidova harfa“ v Kukovej

                           odchod autobusu: Rokytov 8:50, Mokroluh 8:50, Bardejov 9:00, Lukavica 9:10, Vyšná Voľa 9:15

1. slávnosť svätodušná, 5. 6. 2022

  9:00  slávnostné služby Božie: Bardejov, Lukavica, Mokroluh

10:30  slávnostné služby Božie:  Rokytov, Vyšná Voľa

17:00  večerné služby Božie s večerou Pánovou v Bardejove v kostole

18:30  večerné služby Božie v modlitebni na Vinbargu

Detská besiedka bude v Bardejove počas služieb Božích, na dedinách podľa pokynov vyučujúcich.

2. slávnosť svätodušná, 6. 6. 2022

  9:00  služby Božie: Bardejov

17:30  večerné služby Božie: Mokroluh, Lukavica

18:00  večerné služby Božie: Bardejov

18:30  večerné služby Božie: Rokytov, Vyšná Voľa

Krstom svätým sme do cirkvi prijali v piatok 27.5. Samuela Kotuľu z Lukavice.

Srdečne ďakujeme všetkým ochotným bratom a sestrám, ktorí v sobotu 21.5.2022 pomohli pri jarnom kosení a vyprataní Evanjelického cintorína v Bardejove a tiež všetkým ochotným brigádnikom pri upratovaní kostola v Bardejove pre konfirmáciou.

Biblie, spevníky a iné knihy si môžete zakúpiť na  Ev. a. v. farskom úrade v Bardejove v úradných hodinách.

Cirkevný zbor v tomto roku organizuje Dorastovo-mládežnícky tábor v termíne 4. - 9. júla 2022 v zariadení Borda (okr. Košice okolie). Téma tábora: Reštart. Prihlasovanie na tábor je online. Bližšie informácie poskytne Dávid Schader, číslo telefónu 0949 241 665.

UA-35666931-1