Oznamy

1. slávnosť svätodušná, 19.5.2024

  9:00  slávnostné služby Božie: Bardejov, Lukavica, Mokroluh

10:30  slávnostné služby Božie: Rokytov, Vyšná Voľa

17:00  Nácvik Speváckeho zboru Z. Zarewutia v Auditóriu

17:30  Večerné služby Božie: Bardejov – kostol – NEBUDÚ 

18:30  Večerné služby Božie: Vinbarg – modlitebňa – NEBUDÚ

18:00  Havrilla Katedrála tour – komorný akustický koncert (piesne s príbehmi)

Ofera zo služieb Božích v nedeľu 19.5.2024 je v zmysle štatútu CZ určená na vokátory (pre kazateľov slova Božieho). Ďakujeme!

2. slávnosť svätodušná, 20.5.2024

  9:00  služby Božie: Bardejov

17:00  Večerné služby Božie: Lukavica, Mokroluh

17:30  Večerné služby Božie: Bardejov

18:00  Večerné služby Božie: Rokytov, Vyšná Voľa

18:30  Večerné služby Božie: Vinbarg – modlitebňa

V pondelok 20.5.2024 bude farský úrad zatvorený z dôvodu cirkevného sviatku – 2. slávnosť svätodušná. Ďakujeme za porozumenie.

Pondelok    19:00  Stretnutie žien v Rokytove

Utorok a štvrtok od 14:00 – upratovanie kostola ku konfirmácii

Utorok      17:00  Stretnutie dorastu v Lukavici

Streda         9:00  Ma-mi klub – stretnutie mamičiek s deťmi v Auditóriu

                   16:45  Stretnutie žien v Lukavici

                   17:00  Florbal pre všetky vekové kategórie v telocvični na 5. ZŠ

                   17:00  Stretnutie dorastu na Vyšnej Voli

                   18:00  Nácvik Speváckeho zboru Z. Zarewutia v Auditóriu

Štvrtok    18:00  Stretnutie mladých rodín v Auditóriu

Piatok     15:30  exkurzia v Židovskom suburbiu – konfirmandi 1. a 2. ročníka

                 17:00  Stretnutie žien na Vyšnej Voli

                 17:14  Stretnutie dorastu Klub 17:14 v Auditóriu

Sobota    17:00   skúška konfirmandov a Večera Pánova pre rodiny konfirmandov v kostole v Bardejove

                 18:00  Stretnutie mládeže v Auditóriu

O kresťanský sobáš požiadali:

Dávid Tomaško z Bardejova – Bardejovská Nová Ves a Katarína Chovancová, z Bardejova – Bardejovská Zábava.

Sobáš sa má konať v sobotu 25.5.2024 o 15:00 hod. v Evanjelickom a.v. kostole v Bardejove.

Svätá Trojica, 26.5.2024

  9:00  spoločné služby Božie so slávnosťou konfirmácie v Bardejove

17:30  večerné služby Božie v Bardejove v kostole – NEBUDÚ 

18:30  večerné služby Božie v modlitebni na Vinbargu – NEBUDÚ 

Detské besiedky v nedeľu nebudú.

Ofera na slávnosť konfirmácie 26.5.2024 je v zmysle štatútu CZ určená na vokátory (pre kazateľov slova Božieho). Ďakujeme!

Krstom svätým sme do cirkvi prijali v nedeľu 12.5.2024 Noela Nosáľa z Rokytova a Bianku Majorošovú z Bardejova / Prešova.

V pondelok 27.5.2024 o 18:00 hod. bude stretnutie žien a stretnutie mužov v Auditóriu. Srdečne Vás pozývame!   

Predsedníctvo ŠZS pozýva na stretnutie zborových dozorcov a zapisovateľov, ktoré sa uskutoční v nedeľu 2.6.2024 o 15:30 hod. v Dvorane BÚ VD v Prešove.

Seniorátne stretnutie detí – Dávidova harfa sa uskutoční v sobotu 8.6.2024 o 10:00 hod. v Kultúrnom dome v Bystrom. Je potrebné sa prihlásiť u učiteľov detských besiedok do nedele 2.6.2024. 

V nedeľu 23.6.2024 bude v Bardejove Zlatá konfirmácia konfirmandov z roku 1974.

V nedeľu 23.6.2024 sa v Ružomberku v športovej hale bude konať Evanjelický deň ECAV. Záujemcovia o spoločnú dopravu sa prihláste na farskom úrade do piatku 14.6.2024.

Letné tábory v cirkevnom zbore:

Detský biblický tábor – denný:   1. –  4. 7. 2024 –  Auditórium

Dorastovo-mládežnícky tábor: 7. – 12. 7. 2024 – Rekreačné stredisko Turistický raj pri Hrabušiciach

Detský biblický tábor – pobytový:  29. 7. – 2. 8. 2024 – Floriho chata, Mníchovský potok

Milí bratia a sestry, prosíme Vás o finančnú podporu letných táborov. Vopred Vám za Vašu štedrosť ďakujeme!

K darovaniu môžete využiť tieto možnosti:

-    buď v hotovosti na farskom úrade,

-    alebo bankovým prevodom na číslo účtu: SK89 5600 0000 0036 3235 7001, VS: 12, ŠS: 70 004.

Cirkevný príspevok pre rok 2024 je v minimálnej výške 30 € na člena. Príspevok môžete uhrádzať po službách Božích vo všetkých kostoloch, cez týždeň na farskom úrade alebo elektronicky. Cirkevný príspevok môžete uhradiť aj vo viacerých platbách. Vopred ďakujeme!

Vyšlo nové číslo Evanjelického východu s témou: Kríž ako strom života“.

UA-35666931-1