Oznamy

4. nedeľa po Svätej Trojici, 23.6.2024

 9:00  služby Božie: Bardejov – Zlatá konfirmácia (konfirmandi z roku 1974) 

  9:00  služby Božie: Lukavica, Mokroluh

10:30  služby Božie: Rokytov, Vyšná Voľa

17:30  Večerné služby Božie: Bardejov – kostol

18:30  Večerné služby Božie: Vinbarg – modlitebňa

Pondelok    18:00  Stretnutie žien a mužov Auditóriu. Srdečne pozývame!

Utorok        17:00  Stretnutie dorastu v Lukavici

Streda          9:00  Ma-mi klub – stretnutie mamičiek s deťmi v Auditóriu

                    17:00  Florbal pre všetky vekové kategórie v telocvični na 5. ZŠ

                    17:00  Stretnutie dorastu na Vyšnej Voli

                    18:00  Nácvik Speváckeho zboru Z. Zarewutia v Auditóriu

Štvrtok      18:00  Stretnutie mladých rodín v Auditóriu

Piatok       17:14  Stretnutie dorastu Klub 17:14 v Auditóriu

Výlet organizovaný CZ ECAV v Zlatom do Kežmarku, bude už na budúcu sobotu 29.6.2024. Mikuláš Lipták z Kežmarku nám porozpráva o zaujímavej a z pohľadu vojny v Gaze veľmi aktuálnej téme: Stopy Pána Ježiša v dnešnom Izraeli a všeobecne v dnešnom židovstve.

Stále máme voľné miesta a ak by ste mali záujem, môžete sa informovať, prípadne prihlásiť na mobilnom čísle 0902719324 - Marek Hrivňák  Zlaté.

Autobus Jozefa Foľtu z Richvaldu, pôjde cez Bardejov a od Auditória bude odchádzať o 7:30 hod. Ak sa nám prihlási aj niekto z Mokroluhu, alebo Rokytova, tak zastavíme aj tam. Prosíme účastníkov výletu, aby si so sebou zobrali ev. spevník. Tešíme sa na Vás.

Sobota      18:00  Svätojánsky koncert v kostole v Bardejove

                               Vystúpia: domáci Detský spevokol Srdiečko z Bardejova a Spevácky zbor Z. Zarewutia z Bardejova.

                               Hosťom na koncerte bude Evanjelický spevokol z Jaworze v Poľsku.

                  19:00  Stretnutie mládeže v Auditóriu

5. nedeľa po Svätej Trojici, 30.6.2024

Záver školského roka s požehnaním detí a učiteľov

  9:00  služby Božie: Bardejov, Lukavica 

  9:00  služby Božie: Mokroluh – Pamiatka posvätenia modlitebne

10:30  služby Božie: Rokytov – Pamiatka posvätenia kostola

10:30  služby Božie: Vyšná Voľa

17:30  Večerné služby Božie: Bardejov – kostol

18:30  Večerné služby Božie: Vinbarg – modlitebňa

Ofera v nedeľu 30.6.2024 – na záver školského roku je určená na vnútromisijnú prácu v cirkevnom zbore – ofera na letné tábory.

V Mokroluhu a v Rokytove bude ofera na VM prácu v nedeľu 7.7.2024.

Krstom svätým sme do cirkvi prijali v piatok 21.6.2024 Paulínu Annu Hamplovú z Tážaly (ČR).

V cirkevnom zbore pripravujeme tieto Letné tábory:

Detský biblický tábor – denný:   1. –  4. 7. 2024 –  Auditórium. Prihlášky na denný tábor sú k dispozícii v kostoloch a na farskom úrade. Prihlásiť deti je potrebné do 27.6.2024.

------

Dorastovo-mládežnícky tábor: 7. – 12. 7. 2024

Detský biblický tábor – pobytový:  29. 7. – 2. 8. 2024

Prihlasovanie na tieto tábory je ukončené, nakoľko je naplnená kapacita zariadenia.

Milí bratia a sestry, prosíme Vás o finančnú podporu letných táborov. Vopred Vám za Vašu štedrosť ďakujeme!

K darovaniu môžete využiť tieto možnosti:

-    buď v hotovosti na farskom úrade,

-    alebo bankovým prevodom na číslo účtu:

SK89 5600 0000 0036 3235 7001, VS: 12, ŠS: 70 004.

Cirkevný príspevok pre rok 2024 je v minimálnej výške 30 € na člena. Príspevok môžete uhrádzať po službách Božích vo všetkých kostoloch, cez týždeň na farskom úrade alebo elektronicky. Cirkevný príspevok môžete uhradiť aj vo viacerých platbách. Vopred ďakujeme!

V bardejovskom kostole pripravujeme priestor pre matky s deťmi v zadnej časti kostola. Úpravy budú prebiehať v najbližších týždňoch. Prosíme o pochopenie.

UA-35666931-1