Oznamy

Predpôstna nedeľa, 11.2.2024

  9:00  služby Božie s matkocirkevným výročným konventom: Bardejov

  9:00  služby Božie: Lukavica, Mokroluh

10:30  služby Božie: Rokytov, Vyšná Voľa

14:00  stretnutie Seniorklubu Simeon NEBUDE

14:00  RTVS 2: Televízny posol (aj zo života v našom cirkevnom zbore)

17:30  Večerné služby Božie: Bardejov – kostol

18:30  Večerné služby Božie: Vinbarg – modlitebňa

19:50  RTVS 2: Slovo (br. farár Tomáš Valášik, CZ ECAV Chmeľov)

Pondelok   18:00  stretnutie rodín v Auditóriu

Utorok       17:00  Stretnutie dorastu v Lukavici

                   19:00  Stretnutie žien v Rokytove

Biblická hodina

Utorok   17:00  Mokroluh        18:00  Rokytov

Štvrtok   17:00  Lukavica         18:00  Vyšná Voľa

Stredtýždňové večerné služby Božie

Streda      17:00  Bardejov – Auditórium

Streda        9:00  Ma-mi klub – stretnutie mamičiek s deťmi v Auditóriu

                 17:00  Florbal pre všetky vekové kategórie v telocvični na 5. ZŠ

                 17:00  Stretnutie dorastu na Vyšnej Voli

                 18:00  nácvik Speváckeho zboru Z. Zarewutia – NEBUDE

Štvrtok     18:00  stretnutie mladých rodín v Auditóriu

Piatok      15:30  Vyučovanie konfirmandov 1. a 2. ročníka v Auditóriu

                 17:14  Stretnutie dorastu Klub 17:14 v Auditóriu

                 18:00  Stretnutie dorastu v Mokroluhu

Sobota      17:30  Nácvik detského spevokolu v Auditóriu

                 18:00  Stretnutie mládeže v Auditóriu

1. pôstna nedeľa, 18.2.2024

Národný týždeň manželstva – požehnanie manželov na službách Božích

  8:30  služby Božie: Mokroluh

  9:00  služby Božie: Bardejov, Lukavica

10:30  služby Božie: Rokytov, Vyšná Voľa

17:30  Večerné služby Božie: Bardejov – kostol

18:30  Večerné služby Božie: Vinbarg – modlitebňa

Detská besiedka bude počas služieb Božích: v Bardejove v Auditóriu, v Lukavici v salóniku OÚ, v Mokroluhu v zborovej miestnosti, na Vyšnej Voli v zborovej miestnosti, v Rokytove pred službami Božími v kostole. Tešíme sa na stretnutie s deťmi.

V nádeji vzkriesenia sme sa v utorok 6.2.2024 v Bardejove rozlúčili s Jánom Adamuščinom vo veku 81 rokov.

V dňoch 23. - 26.2.2024 sa bude konať vo Veľkom Slavkove pri Poprade Mládežnícky tábor „Identita“. Určený je pre mladých od 1. ročníka SŠ. Bližšie informácie u vedúcich tábora: Gabriela Nováka a Petra Voľanského, alebo na FB a Instagrame dorastu a mládeže CZ ECAV Bardejov.

Predsedníctvo cirkevného zboru zvoláva v nedeľu 25.2.2024 výročný zborový konvent, ktorý sa uskutoční v rámci služieb Božích v Bardejove o 9:00 hod. 

Milí bratia a sestry, milí členovia cirkevného zboru, aj tento rok si Vás dovoľujeme osloviť touto cestou a ponúknuť možnosť darovať 2% alebo 3% z Vašich daní a tak podporiť naše Občianske združenie  PRO  FAMILIA  -  Bardejov. Táto organizácia už dlhé roky podporuje letné tábory (dorastovo-mládežnícky  tábor,  mládežnícky tábor, detský tábor) nášho cirkevného  zboru,  prácu  detských  besiedok, dorastu a mládeže, vnútromisijnú činnosť CZ ako aj núdznych a sociálne slabých v našom meste a okolí. Deje sa to aj vďaka Vám a Vašim % z dane. V mene obdarovaných ďakujeme!

V rámci Národného týždňa manželstva 12. – 18. 2. 2024 Vás pozývame v Bardejove na tieto spoločenské aktivity:

Okresná knižnica D. Gutgesela Bardejov

15.2.2024  19:00  Vínoslovie – hudobno-poetický večer

1.2. – 29.2.2024    Výstava víťazných fotografii z NTM v roku 2023

Kaviareň „Tvoj deň“ Bardejov ponúka pri návšteve pre manželov kávičku na účet podniku, vzťahovú komunikačnú hru pre páry, a v čase 18:00-19:00 „šťastnú hodinku“.

UA-35666931-1