Oznamy

Predposledná nedeľa pred koncom cirkevného roka, 19.11.2023

  9:00  služby Božie: Bardejov, Mokroluh, Lukavica

10:30  služby Božie: Rokytov, Vyšná Voľa

17:30  Večerné služby Božie: Bardejov – kostol

18:30  Večerné služby Božie: Vinbarg – modlitebňa

 

Pondelok 

18:00  Stretnutie rodín v Auditóriu

 

Utorok     

19:00  Stretnutie žien v Rokytove

 

Biblická hodina

Utorok   17:00  Mokroluh        18:00  Rokytov

Štvrtok   17:00  Lukavica         18:00  Vyšná Voľa

 

Stredtýždňové večerné služby Božie

Streda    17:00  Bardejov – Auditórium

 

Streda      

9:00  Ma-mi klub – stretnutie mamičiek s deťmi v Auditóriu

17:00  Florbal pre všetky vekové kategórie v telocvični na 1.ZŠ

18:00  Nácvik spevokolu Z. Zarewutia v Auditóriu

 

V dňoch 23.-25.11.2023 (štvrtok až sobota) sa môžete zapojiť do charitatívnej zbierky v Hypermarkete TESCO - potravinovej zbierky. Zbierka prebieha od 9:00 do 20:00. Vyzbieraný tovar slúži na diakonické účely, pre rodiny v núdzi a prácu diakonie v cirkevnom zbore.

Ochotní bratia a sestry, ktorí chcú pomôcť pri zbieraní trvanlivých potravín a drogérie v Tescu, prípadne iným spôsobom, sa môžu prihlásiť na farskom úrade.

 

Piatok – nedeľa – plánovacia víkendovka tímu dorastu a mládeže v Párnici.

 

Piatok   

15:00  Vyučovanie konfirmandov 1. a 2. ročníka v Auditóriu

17:14  Stretnutie dorastu Klub 17:14 v Auditóriu

18:00  Stretnutie dorastu v Mokroluhu

 

Sobota   

17:30  Nácvik detského spevokolu v Auditóriu

Stretnutie mládeže – NEBUDE

 

Nedeľa večnosti, 26.11.2023

so spomienkou na zosnulých

  9:00  služby Božie: Bardejov, Mokroluh, Lukavica

10:30  služby Božie: Rokytov, Vyšná Voľa

17:30  Večerné služby Božie: Bardejov – kostol

18:30  Večerné služby Božie: Vinbarg – modlitebňa

 

Detská besiedka bude počas služieb Božích: v Bardejove v Auditóriu, v Lukavici v salóniku OÚ, v Mokroluhu v zborovej miestnosti, na Vyšnej Voli v zborovej miestnosti, v Rokytove pred službami Božími v kostole. Tešíme sa na stretnutie s deťmi.

Od pondelka 6.11.2023 sme začali s pečením vianočných oplátok. Do tejto služby sa môžete prihlásiť u sestry Janky Voľanskej Čičeriovej na farskom úrade (tel.: 0902 111 143).

Na farskom úrade v Bardejove si môžete zakúpiť kalendáre na rok 2024 (Tranovského 6,70 €, stolový 5,90 €, nástenný 7,50 €), čítanie na každý deň Tesnou bránou 5 €, knihy pre deti, dorast a mládež, romány pre ženy a inú kresťanskú literatúru. Na dcérocirkvách si môžete kúpiť kalendáre a Tesnou bránou u bratov kurátorov, alebo kostolníkov.

Vo štvrtok 30.11.2023 od 17:00 hod. bude stretnutie žien s tvorivými dielňami v Auditóriu v Bardejove. Bude možné si urobiť adventné vence a vianočné dekorácie. Príspevok na materiál je 10 € (sviečky si prineste so sebou). Srdečne pozývame.

V piatok 1.12.2023 o 18:00 hod. bude v Auditóriu stretnutie Pri kávičke.

Záujemcovia o fotodokumentáciu zo Zlatej konfirmácie konfirmandov 1972 – 1973 zastavte sa na farskom úrade v Bardejove s USB kľúčom.

Bratia a sestry prosím Vás, ak ste ešte neuhradili cirkevný príspevok za rok 2023, ktorý je vo výške 30.€ na člena, aby ste tak urobili čo najskôr. Ďakujeme!

Bratia a sestry, kto by chcel darovať vianočný stromček do kostola v Bardejove, nech sa prihlási na farskom úrade.

Na budúcu nedeľu 26.11.2023 bude na službách Božích zbierka, ktorú vyhlásilo predsedníctvo Evanjelickej a.v. cirkvi na Slovensku, na pomoc cirkvám, ktorých sakrálne budovy – kostoly boli poškodené, či úplne zničené zemetrasením na východnom Slovensku 9.10.2023. Za vašu štedrosť vopred ďakujeme!

Milí bratia a sestry, náš Spasiteľ a naša viera nás volajú k misii a ku zodpovednosti za šírenie evanjelia Ježiša Krista. To je dôvod, prečo chceme v našom zbore zamestnať našich bratov: Gabriela Nováka a Petra Voľanského, ktorí už pracujú s dorastom a mládežou. Tešíme sa, že to chcú robiť celým srdcom a celou dušou na plný pracovný úväzok. Potrebujeme však pre túto prácu Vašu láskavú podporu. Nie veľkú, ale pravidelnú - mesačnú. Máme vytvorený Fond L. Stöckela pre podporu pracovníkov s dorastom a mládežou, ktorý chceme takto napĺňať pravidelne týmito mesačnými príspevkami podľa našich možností (10, 20, 30....€, ako sa kto rozhodne). Na jeho naplnenie Vás pozývame ku spolupráci. Čím nás bude viac, tým to bude ľahšie. Aj neveľký peniaz mesačne, pri viacerých ochotných darcoch, môže spôsobiť veľkú vec. Dávame Vám do pozornosti platobné údaje s potrebnými informáciami. Ďakujeme, že podporíte dobrú vec.

číslo účtu: SK02 0900 0000 0051 5519 8245

variabilný symbol: 12

špecifický symbol: 90003

konštantný symbol: 0558

Správa pre prijímateľa: PDM-Priezvisko, meno a adresa darcu

UA-35666931-1