20.05.2018 - Maruška Skonc - Svätodušná večiereň (kázeň)

Od: Maruška Skonc

Odkaz v Biblii: Ján 14:16-17

Dĺžka: 37 minút 26 sekúnd

Link na stiahnutie: Svätodušná večiereň (kázeň) (kliknite pravým a vyberte možnosť uložiť ako...)

UA-35666931-1