Vierka


Vierka Šoltés-Tipulová 

Rola: Zborová kaplánka v CZ Parnica
 
 
UA-35666931-1