20.05.2018 - Vierka Šimová Šoltés - Svätodušná nedeľa (kázeň)

Od: Vierka Šimová Šoltés

Odkaz v Biblii: Rimanom 8:20-26

Dĺžka: 22 minút 50 sekúnd

Link na stiahnutie: Svätodušná nedeľa (kázeň) (kliknite pravým a vyberte možnosť uložiť ako...)

UA-35666931-1