13.01.2013 - Anna Velebírová - Proste Pána žatvy, aby vyslal robotníkov na žatvu

 

Od: Anna Velebírová

Odkaz v Biblii: Lukáš 10:1-3

Dĺžka: 21 minút 55 sekúnd

Link na stiahnutie: Proste Pána žatvy, aby vyslal robotníkov na žatvu (kliknite pravým a vyberte možnosť uložiť ako...)

UA-35666931-1