10.02.2013 - Anna Velebírová - Byť verným manželke/manželovi podľa Hymny lásky

 

Od: Anna Velebírová

Odkaz v Biblii: Prvý list Korintským 13:4-8

Dĺžka: 20 minút 5 sekúnd

Link na stiahnutie: Byť verným manželke/manželovi podľa Hymny lásky (kliknite pravým a vyberte možnosť uložiť ako...)

UA-35666931-1