24.11.2019 - Ján Velebír - Posledná po Trojici - Ako bude v nebi

Od: Ján Velebír

Odkaz v Biblii: Izaiáš 65:17-25

Dĺžka: 27 minút 40 sekúnd

Link na stiahnutie: Ako bude v nebi (kliknite pravým a vyberte možnosť uložiť ako...)

UA-35666931-1