Vzhľadom na zhoršenú epidemiologickú situáciu služby Božie v kostoloch na odporúčanie predsedníctiev cirkvi a dištriktov a podľa rozhodnutia presbyterstva CZ počas sviatkov nebudú. Nahradíme ich bohoslužbami v médiách a na internete nasledovne:

Štedrý večer 24.12.2020

Nahrávku služieb Božích bude možné sledovať na facebookovej stránke ECAV Bardejov a youtube kanáli ECAV Bardejov od 15:00.

Služby Božie v RTVS:      Rádio Regina o 16:04  služby Božie z Martina

TA3 o 17:00   služby Božie zo Senca

1. slávnosť vianočná 25.12.2020

Nahrávku služieb Božích bude možné sledovať na facebookovej stránke ECAV Bardejov a youtube kanáli ECAV Bardejov od 9:00.

Služby Božie v RTVS:      STV2:  10:00   služby Božie z Obišoviec

2. slávnosť vianočná 26.12.2020

Pamiatka mučeníka Štefana

Nahrávku služieb Božích bude možné sledovať na facebookovej stránke ECAV Bardejov a youtube kanáli ECAV Bardejov od 9:00.

Nedeľa po Vianociach 27.12.2020

Nahrávku služieb Božích bude možné sledovať na facebookovej stránke ECAV Bardejov a youtube kanáli ECAV Bardejov od 9:00.

Služby Božie v RTVS:      Rádio Regina o 9:05  služby Božie z Dudiniec

UA-35666931-1