01.04.2013 - Marek Ivan - Ako prežívať veľkonočné sviatky

 

Od: Marek Ivan

Odkaz v Biblii: Prvý List Korintským 5:6-8

Dĺžka: 16 minút 50 sekúnd

Link na stiahnutie: Ako prežívať veľkonočné sviatky (kliknite pravým a vyberte možnosť uložiť ako...)

UA-35666931-1