21.10.2018 - Ivan Havassy - Dvadsiata prvá po Trojici

Od: Ivan Havassy

Odkaz v Biblii: Matúš 5:38-48

Dĺžka: 20 minút 2 sekundy

Link na stiahnutie: Ôsma po Trojici (kliknite pravým a vyberte možnosť uložiť ako...)

UA-35666931-1