Večera Pánova počas adventu a vianoc 2017

10.12.2017 2. adventná nedeľa

9:00  Bardejov - služby Božie s Večerou Pánovou

adventný modlitebný týždeň

15.12.2017 (PIATOK)

17:00 Večera Pánova - Lukavica, Mokroluh

18:30 Večera Pánova - Rokytov, Vyšná Voľa

16.12.2017 (SOBOTA)

 10:00 Vinbarg - Večera Pánova pre seniorov

3. adventná nedeľa

  17:00 Bardejov - služby Božie s Večerou Pánovou

23. 12. 2017 (sobota)

17:00 Bardejov - Večera Pánova

4. advetná nedeľa

9:00 Bardejov - služby Božie s Večerou Pánovou

2. slávnosť vianočná

8:00 Bardejov - Večera Pánova

UA-35666931-1